Rioolverstopping

Is uw riool verstopt? Dan moet u eerst zelf polshoogte nemen. Dat doet u door het erfscheidingsputje op te graven. Als u niet weet waar dat putje ligt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Het putje bevindt zich meestal 50 cm binnen de perceelsgrens op een diepte van ongeveer 80 cm. Heeft u een bouwtekening van de woning? Hierop staat in veel gevallen aangegeven waar het ontstoppingsputje zich bevind.

Erfscheidingsputje

Woont u in het buitengebied en bent u aangesloten op het drukriool? klik dan hier.

Water in het erfscheidingsputje

Staat het putje vol water? Dan betekent dit dat de verstopping voorbij dit putje in het riool van de gemeente zit. Neem dan contact op met de gemeente. De gemeente zal de verstopping verhelpen. Als blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk riool veroorzaakt is door onjuist gebruik van het particulier riool, dan komen de kosten voor rekening van de veroorzaker. Laat u werkzaamheden door derden uitvoeren? Dan betaalt u zelf de kosten.

Geen water in het erfscheidingsputje

Staat er geen water in het putje? Dan zit de verstopping in het gedeelte op uw eigen perceel. U kunt de verstopping dan zelf verhelpen of een bedrijf inschakelen. De kosten zijn voor uw rekening.

Meer informatie