WOZ–waarde openbaar

Vanaf 1 oktober 2016 worden de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken. U kunt de waarde van woningen vinden via https://mijnwozwaarde.nl/?gemeente=GBT.

WOZ-waarden van alle GBT-gemeenten inzichtelijk

Per 1 oktober 2016 maakt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) de WOZ-waarden van alle woningen in haar verzorgingsgebied inzichtelijk via een lokale WOZ-viewer op de website van het GBT. De WOZ-waarden van de woningen in Berkelland zijn te vinden op www.gbtwente.nl of via https://mijnwozwaarde.nl/?gemeente=GBT.

Alleen de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2015

Alleen de voor 2016 geldende WOZ-waarde (met peildatum 1-1-2015) van een woning wordt getoond en gegevens uit de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG). Vanaf eind februari 2017 zijn de nieuwe waarden met peildatum 1-1-2016 te raadplegen. Andere gegevens zoals de eigenaar, de verkoopprijs of taxatieverslag van de woning worden niet getoond.

Landelijke database

De WOZ-waarden worden door gemeenten (of in opdracht van de gemeenten door  gemeentelijke belastingkantoren) vastgesteld. De gegevens worden verzameld in een landelijke database. Hierin kunt u eenvoudig een woning aanklikken op een plattegrond of het adres van een woning ingeven. De landelijke database is te benaderen via www.woz-waardeloket.nl.

Vragen

Heeft u vragen? U kunt ook bellen met het GBT: 053-481 5888.