Beleid in Berkelland

Energieuitvoeringsprogramma 2019-2022: ‘Álle hens aan dek’

In de beleidsnotitie ‘Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking in Berkelland’ (RODE) staat in welke 5 gebiedstypen, op welke wijze en in welke mate het mogelijk is om grootschalige (> 2,5 ha) opwekprojecten (zonneparken, windmolens) te realiseren.

infographic BEN 2030