Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Regionale Energie Strategie (RES), uitvoering klimaatakkoord

In het nationale Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken in het klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken hoe die opgave kan worden gerealiseerd.
De Achterhoek is een van de 30 regio’s.

Kijk op: www.res-achterhoek.nl

Kijk ook op www.regionale-energiestrategie.nl