Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek

Vooraankondiging participatie in opmars naar de RES 1.0

Als regio Achterhoek bepalen we samen hoe we duurzame energie via zon en wind gaan opwekken. En zo bijdragen aan onze eigen energie-ambities én aan het landelijke Klimaatakkoord. Dat doen we met behulp van de Regionale Energiestrategie, ofwel de RES. 

Er is inmiddels een concept-RES opgesteld hoeveel duurzame energie we in de Achterhoek kunnen en willen opwekken in 2030 met zonnepanelen en windmolens. Deze concept-RES is op 17 juni jl. vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten, het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel en Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland. Dit zijn de partners van de RES Achterhoek. 

Samen met alle belanghebbenden, waaronder inwoners, willen we de concept-RES concreet maken voor de RES 1.0 die uiterlijk 1 juli 2021 vastgesteld wordt door de gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. 

We nodigen u daarom onder het motto ‘Samen d’ran’ van harte uit om mee te denken over: 
•    waar we bij voorkeur duurzame energie bij willen opwekken;
•    hoe we dit met zon en wind denken te kunnen doen;
•    welke kansen met betrekking tot andere maatschappelijke thema's kunnen we daarmee meteen benutten.
Op www.res-achterhoek.nl vindt u de exacte data, tijdstippen, locatie en mogelijkheden voor de participatie. Aanmelden in noodzakelijk. Op deze website vindt u ook meer informatie over de RES Achterhoek. 

Bekijk de concept RES op www.resachterhoek.nl. 

Kijk voor alle actuele informatie op www.regionale-energiestrategie.nl.

res