(Maatschappelijke) organisaties

We maken op dit moment een bijzondere periode door met ons allen. Dit geldt niet alleen voor inwoners en ondernemers, maar ook voor verenigingen, culturele organisaties en stichtingen. Hoewel niemand de gehele situatie nu kan overzien, beseffen we heel goed dat coronamaatregelen problemen met zich mee kunnen brengen. Ook levert het mogelijk vragen bij u op.

Acties en evenementen georganiseerd door verenigingen en stichtingen

Zeker het voorjaar is een belangrijk moment voor de verschillende verenigingen en stichtingen om acties en evenementen te organiseren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld toernooien, zomerfeesten en sponsorlopen. Door de coronacrisis gaan veel acties en evenementen niet door en hebben de verschillende verenigingen en stichtingen te maken met een stuk inkomstenderving.
Reden voor de rijksoverheid en de gemeentelijke overheid om te komen met meerdere vormen van compensatie, ook voor verenigingen en stichtingen (voorwaarde is vaak wel dat ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

Aanspreekpunten gemeente

Heeft u vragen over wat deze situatie voor uw organisatie betekent, neem dan contact op met één van de volgende personen/organisaties:

  • Sportverenigingen: Sportfederatie Berkelland  
  • Cultuurorganisaties- en verenigingen: Muziek- en Kunstwijs 
  • Subsidiebureau: Annet v.d. Haar, Lucelle te Bogt en Marja Schulenberg
  • Kerncontactpersonen (dorpshuizen, dorpsraden en overige zaken)

Let op: onze lijst van regelingen is NIET compleet. Wij publiceren de regelingen die bij ons bekend zijn. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat er andere regelingen zijn, die aan onze aandacht zijn ontsnapt. Het is dus verstandig om ook zelf de media en andere informatiekanalen in de gaten te houden. 

Maatregelen

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen
Ondernemers, maar ook organisaties, kunnen uitstel van betaling aanvragen van gemeentelijke belastingen. Via www.gbtwente.nl kunt u dit uitstel aanvragen. Wel moet u hiervoor ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Buurt- en dorpshuizen
Buurt- en dorpshuizen die een beheerder in dienst hebben kunnen binnenkort gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). l. Daarnaast is veel informatie te vinden op www.dorpshuizen.nl en www.dkkgelderland.nl


Fondsen, subsidies, ondersteuning, inspiratie

Provincie Gelderland
Zij bieden nu subsidie voor activiteiten in deze tijd die sociale verbinding bevorderen
Wie kan deze subsidie aanvragen: Rechtspersonen (bijvoorbeeld verenigingen, stichtingen, instellingen) en inwoners van Gelderland die met minimaal 2 andere personen samenwerken om activiteiten te organiseren die sociale verbinding bevorderen, kunnen subsidie aanvragen.
Klik hier voor meer informatie over deze subsidie   

Vind Subsidies
Op www.vindsubsidies.nl/corona leest u welke subsidies inmiddels zijn opengesteld en zijn aangekondigd om financiële schade te compenseren. Ook ander nieuws rond aanpassingen in bestaande subsidieprogramma’s en de gevolgen voor de uitvoering van internationale subsidieprojecten kunt u op deze plek vinden.

Meedenkkracht, inspiratie en workshops van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland
Heeft u een plan om de leefbaarheid in uw buurt, wijk of dorp te verbeteren? Bent u op zoek naar hulp of inspiratie? De leefbaarheidsalliantie kan u helpen. Zij kunnen kosteloos meedenken over: 
- Advies over je plan en het uitwerken ervan
- Contact met mensen die vergelijkbare plannen hebben 
- Hulp bij het aanvragen van subsidie

Meer informatie via deze website. Hierop is ook een trainingsaanbod te vinden en inspiratie met mooie voorbeelden.