Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ondernemers

Ook ondernemers en zelfstandigen hebben veel vragen rondom het coronavirus. Op deze pagina leest u meer informatie over ondernemen en het coronavirus.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers over het coronavirus. Kijk ook op de pagina’s over ondernemen en het coronavirus op de websites van:

De KVK heeft een speciaal hotline-nummer voor ondernemers: 0800 - 2117.
Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid 0800 - 1351.

Regelingen voor bedrijven en ondernemers

Het kabinet heeft 7 april aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen. Het gaat om onder andere extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming voor de gevolgen van maatregelen die het kabinet neemt om het coronavirus te bestrijden. Zie ook www.Rijksoverheid.nl/nieuws.

Uitbreiding op ondernemersregelingen noodpakket banen en economie

Klik hier voor meer informatie

SMART – regeling COVID – 19 Onderwijs en Arbeidsmarkt

Wilt u in uw organisatie aanpassingen realiseren die helpen om tijdens en na de COVID-19 crisis de vraaguitval te herstellen en wilt u uw medewerkers behoeden voor een negatieve impact van deze crisis? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Voor wie
MKB-bedrijven met 5 – 250 medewerkers en scholen kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor
Op dit moment zijn veel ondernemers en medewerkers noodgedwongen thuis met (tijdelijk) minder of zelfs geen werk. Het doel van deze regeling is om ondernemers en scholen, juist nu, de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie. 

Kijk hier voor meer informatie. 

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn op 31 maart bekend gemaakt. UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten.  

Het kabinet publiceert donderdag 25 juni de NOW 2.0 met daarin de nieuwe voorwaarden van deze subsidie uit het tweede noodpakket.
Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de crisis langer voortduurt, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW verlengd tot 1 oktober 2020. Bedrijven kunnen naar verwachting de NOW-subsidie vanaf 6 juli bij het UWV aanvragen.
Kijk voor meer informatie op de website Rijksoverheid.  

Kijk hier voor meer informatie over de corona-overbruggingslening voor startups, scale-ups en innovatie MKB-ers.  

Klik hier voor meer informatie over de versoepeling urencriterium zelfstandigenaftrek.

 

Ondernemers krijgen uitstel van betaling gemeentelijke belastingen

Ondernemers in Berkelland krijgen uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen tot 1 oktober 2020. Via www.gbtwente.nl kunnen ondernemers dit uitstel aanvragen. 

Zo hoeven ondernemers tot 1 oktober 2020 onder andere geen onroerende zaakbelasting (OZB), precariorechten en toeristenbelasting te betalen. De gemeente Berkelland volgt hiermee het rijksbeleid om de economische schade als gevolg van de coronacrisis waar mogelijk te beperken. Daarnaast verstuurt GBTwente in opdracht van de gemeente tot 15 april geen nieuwe aanslagen, aanmaningen en dwangbevelen. Ook worden invorderingstrajecten tot die datum opgeschort.

Uitstel van betaling wordt voor alle gemeentelijke belastingen verleend die nog niet zijn betaald. Dit geldt voor alle bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook ZZP-ers, eenmanszaken en stichtingen of sportverenigingen kunnen uitstel aanvragen. Met deze maatregel willen we voorkomen dat ondernemers die het moeilijk hebben door de coronacrisis nog verder in de problemen komen. 

Bent u ondernemer en heeft of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentelijke belastingen tijdig te betalen? Vraag dan hier uitstel van betaling aan
Daar vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen. 

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft 17 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.
Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.
Lees het volledige nieuwsbericht op de website van de Rijksoverheid.

Deeltijd-WW, Werktijdverkorting

Ondernemers met personeel die zwaar zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus kunnen onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op de al bestaande werktijdverkortingsregeling. Die regeling is toepasbaar als u tijdelijk geen werk meer heeft voor (een deel) van uw personeel door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. Kijk op de website van het UWV.

Aanvullende financiering

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is uw bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van uw rekening courant af te sluiten. De overheid heeft een borgstellingsregeling die banken hiervoor extra zekerheid bieden: BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Neem contact op met uw bank over een aanvraag voor de BMKB.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Bent u als ondernemer in financiële problemen geraakt door het coronavirus? Misschien heeft u recht op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze regeling is een versoepeling van het reguliere Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert de Tozo-regeling, net als het Bbz, uit voor de gemeente Berkelland.
Alle informatie over deze regeling, de verlenging van deze regeling en of u in aanmerking komt vindt u op de site van ROZ: www.rozgroep.nl/corona. Een aanvraag indienen voor deze regeling kan via het online aanvraagformulier: https://corona.rozgroep.nl/ 

Hulp bij schulden?

Veel ondernemers zijn door de coronacrisis acuut in de financiële problemen gekomen. Het kabinet heeft daarvoor allerlei financiële regelingen getroffen, waaronder de Tozo. Niet elke ondernemer zal hiermee volledig geholpen zijn. Wij verwachten een toename van ondernemers met problematische schulden. 
De ROZ biedt schuldhulpverlening. Ze adviseert en begeleidt ondernemers bij het afwikkelen van schulden. Samen met de ondernemer zoeken ze naar oplossingen. De schuldhulp is er in eerste instantie op gericht om in potentie goede bedrijven in de lucht te houden. Als dat niet meer mogelijk is, ondersteunen ze ook bij het op een goede manier beëindigen van het bedrijf. 

Ken je een ondernemer die financieel vastloopt? Faillissement aanvragen is meestal niet de oplossing om van schulden af te komen. 
Lees meer: www.rozgroep.nl/schuldhulpverlening 

Compensatieregeling getroffen sectoren

De overheid geeft ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen een eenmalig vast bedrag van € 4000.

Wanneer komt u in aanmerking voor de € 4.000 compensatieregeling?
U bent een ondernemer die geen inkomsten of grotendeels geen inkomsten meer heeft door de overheidsmaatregelen om de coronacrisis te bestrijden. 
Extra groepen ondernemers in de non – food sector kunnen vanaf 30 maart ook gebruik maken van de regeling “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren”(TOGS). Het ministerie heeft dit afgelopen zaterdag bekend gemaakt. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor de € 4.000 compensatieregeling?
De regeling (en aanvraag ) loopt via het RVO, u kunt een aanvraag indienen via het ondernemersplein. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf 30 juni 2020, 12.00 uur tot en met 30 oktober 2020, 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Uitstel betalen belasting

Brengt het coronavirus uw bedrijf in de problemen? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om een bijzonder uitstel van betaling van bijvoorbeeld uw inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Websites voor specifieke bedrijfssectoren

noodpakket