Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Actuele informatie

Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft op 31 maart besloten alle coronamaatregelen in Nederland te verlengen tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om thuis te blijven.

Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De verlenging is noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen. Er moet voldoende bewijs zijn in vermindering van het aantal ziekenhuisopnames en de capaciteit op de intensive care afdelingen, voordat we met zekerheid kunnen zeggen dat de epidemie onder controle is en dus de maatregelen heroverwogen kunnen worden.

Nederland is er nog lang niet. Wel is de goede weg ingeslagen. Het aantal zieken neemt nog steeds toe, maar dit gaat niet meer zo snel als enkele weken geleden, voordat er maatregelen werden afgekondigd. Wie op dit moment besmet is met het virus, geeft dat gemiddeld gezien aan minder mensen door dan zonder maatregelen het geval zou zijn. Dit betekent dat de maatregelen werken. Het duurt enkele weken voordat deze afname zichtbaar is in een daling van het aantal patiënten in ziekenhuizen. Er zit nu eenmaal tijd tussen het moment dat mensen besmet raken, ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname.

Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen de maatregelen volhouden, want het risico op besmetting is groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. 

De genomen maatregelen vindt u hier. 
 

Uitleg over het coronavirus voor kinderen op corona.steffie.nl

31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kun je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

 

Heeft u vragen over het coronavirus?

Actuele berichtgeving vindt u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Daar zijn ook veel vragen en antwoorden te vinden. Op www.rivm.nl vindt u actuele informatie over het coronavirus. Bij vragen kunt u bellen naar het landelijke telefoonnummer: 0800 – 1351. Kijk voor informatie van de GGD op www.ggdnog.nl (GGD regio Noord- en Oost Gelderland).

verlenging