Bereikbaarheid tijdens bouw

Het aanleggen van de nieuwe Twenteroute heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van lokale wegen in Berkelland. Het tracé van de nieuwe N18 kruist op veel plekken onderliggende wegen, die geen of een gewijzigde doorgang hebben. U vindt bereikbaarheidskaarten ook in de Noaber18-app.

Hieronder ziet u kaarten waarop staat hoe de toekomstige verkeerssituatie eruit ziet vanaf het voorjaar 2017 tot en met tweede helft 2018.

Op de kaarten ziet u de plekken waar verkeerslichten komen te staan, waar tijdelijke fietstunnels worden gebouwd en waar eventueel een weg - nu al - doodloopt. U vindt de kaarten en alle actuele informatie ook in de Noaber18-app.                                             

Uitleg van de gebruikte symbolen

Uitleg symbolen op de kaartjes

De Laarberg-Hupselse Dwarsweg

tekening traject laarberg-hupselse dwarsweg

Hupselse Dwarsweg – Olden Eibergsedijk

tekening traject hupselse dwarsweg olden eibergsedijk

Olden Eibergsedijk – Needseweg (N823)

tekening traject olden eibergsedijk needseweg

Needseweg (N823) - Munsterdijk

tekening traject Needseweg Munsterdijk