Aangifte levenloos geboren kind

Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Het is wettelijk verplicht om een levenloos geboren kind na een zwangerschap van 24 weken te begraven of cremeren.

Afspraak

Voor de aangifte kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Registratie in de Basisregistratie Personen

Een levenloos geboren kind wordt daarna niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. Vanaf 4 februari 2019 kunt u daar als ouder wel een verzoek voor indienen in de gemeente waar u woont. Voor meer informatie gaat u naar Registratie levenloos geboren kind.

Aangifte doen

Voor de aangifte komt u langs bij de gemeente. Bent u niet in staat om zelf aangifte te doen? Iedereen die aanwezig was bij de bevalling mag aangifte doen. Ook iemand van het ziekenhuis of de uitvaartondernemer mag aangifte doen.

Meenemen

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning);
  • Een verklaring van een arts of verloskundige;
  • Eventueel een partnerschapsregistratie- of trouwboekje, zodat het kind daarin bijgeschreven kan worden.

Zwangerschap korter dan 24 weken

Is uw kind vóór 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan mag u aangifte doen, maar dit hoeft niet. Bij aangifte krijgt u toestemming om uw kind te begraven of cremeren.