Ouderlijk gezag

Alle minderjarigen staan onder het gezag van een of meer volwassenen (ouder(s)/verzorger(s).

Gehuwd

Als ouders getrouwd zijn op het moment van geboorte, krijgen zij automatisch gezamenlijk het ouderlijke gezag.

Ongehuwd

Als u ongehuwd bent kunt u het gezag aanvragen bij het een kantongerecht. Daarvoor moet er een gezagsbeslissing aangetekend worden in het gezagsregister. Dit register wordt bijgehouden bij elk kantongerecht. Het verzoek moet u indienen bij de griffie van de rechtbank, sector familie&jeugd.

Vanaf het moment van aantekening in het gezagsregister, hebben beide ouders direct het gezag over het kind. Deze aantekening wordt geregistreerd in de BPR (basisregistratie personen) van de gemeente waar het kind woonachtig is.

Aanvragen

Digitaal

U kunt gezamelijk gezag digitaal aanvragen

Schriftelijk