Registratie levenloos geboren kind

Vanaf 4 februari 2019 is het mogelijk om (alsnog) uw levenloos geboren kind bij te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Met deze registratie worden de gegevens van uw kind zichtbaar voor u. U kunt de gegevens zien via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over uw levenloos geboren kind.

Algemene voorwaarden voor bijschrijving

  • U kunt het verzoek tot registratie van uw kind in de BRP alleen voor u zelf doen. Omdat het een uiterst persoonlijk verzoek is, kunt u dit verzoek niet namens uw partner doen.
  • Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden is niet belangrijk. Ook de duur van de zwangerschap is niet belangrijk voor de bijschrijving in de BRP.
  • U kunt het verzoek doen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.
  • Is uw kind in Nederland geboren? Dan heeft u een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand nodig is. Deze akte wordt afgegeven door de gemeente waar uw kind is geboren.

Hoe werkt het?

U kunt een verzoek bij ons doen als u in de gemeente Berkelland woont.

Hoe lang duurt het?

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw verzoek nemen we een besluit over uw verzoek.

Meenemen

Wanneer u langskomt neemt u mee:

  • uw legitimatiebewijs;
  • een afschrift van de akte van geboorte (levenloos) of de akte levenloos geboren kind. Dit geldt alleen als het kind in Nederland is geboren en u een afschrift heeft.

Kosten

Het registreren van gegevens in de BRP is gratis.

Tips

De Rijksoverheid heeft een gebruiksvriendelijke site gemaakt over de registratie levenloos geboren kinderen.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind/vraag-en-antwoord/registratie-levenloos-geboren-kind