Begraafplaatsen gemeente Berkelland

Er zijn 8 gemeentelijke begraafplaatsen in Berkelland waar nieuwe graven kunnen worden uitgegeven.

Op elk van deze begraafplaatsen zijn er mogelijkheden voor begraven, het plaatsen van urnen in graven, en het verstrooien van as.

Begraafplaats De Sprakelberg 

Oude Diepenheimseweg 18, tussen Geesteren en Borculo.  
Deze begraafplaats is in 1970 in gebruik genomen. De Sprakelberg ligt in het buitengebied van Borculo en is ingericht toen op begraafplaats Deugenweerd in Borculo ruimtegebrek ontstond. De Sprakelberg ligt op ongeveer 100 meter afstand van de begraafplaats Geesteren. 
Op begraafplaats De Sprakelberg zijn verschillende mogelijkheden om te begraven, zowel traditioneel als natuurlijk begraven. 
Op deze begraafplaats kan alleen enkeldiep worden begraven in verband met de waterstand. 

Begraafplaats Drostenkamp 

Bergweg 14, Neede
De begraafplaats Drostenkamp is ongeveer 2 hectare groot en ligt in de bossen van de Needse Berg, bij Neede. Het oudste gedeelte is ongeveer in 1920 in gebruik genomen. 
Op deze begraafplaats is dubbeldiep begraven mogelijk. 

Begraafplaats Haaksbergseweg Eibergen

Haaksbergseweg 27a, Eibergen
De begraafplaats Haaksbergseweg ligt bij Eibergen. Het oudste gedeelte ligt aan de Haaksbergseweg. De nieuwere gedeelten liggen verder naar achteren. 
Op deze begraafplaats zijn verschillende mogelijkheden om te begraven, zowel traditioneel als natuurlijk begraven. 
Rooms katholiek gedeelte: op deze begraafplaats is een gewijd Rooms Katholiek gedeelte.
Op deze begraafplaats is dubbeldiep begraven mogelijk. 

Begraafplaats Ruurlo

Borculoseweg 73/Bonenpotter, Ruurlo            
De begraafplaats Ruurlo ligt net buiten de bebouwde kom. De parkeerplaats ligt aan de Bonenpotter. De begraafplaats is in meerdere fasen gegroeid, wat goed zichtbaar is in de inrichting. Het gedeelte met de oude eiken is het oudste gedeelte. Vervolgens kwam er een uitbreiding, met een laan van lindebomen. Het nieuwste deel is rond 1970 in gebruik genomen.
Op deze begraafplaats is dubbeldiep begraven mogelijk in het FD vak. 

Begraafplaats Geesteren

Oude Diepenheimseweg 22, tussen Geesteren en Borculo.  
Het oudste graf dateert van 1846. 
De begraafplaats Geesteren ligt buiten de bebouwde kom, op 100 meter van begraafplaats De Sprakelberg. 
Op deze begraafplaats kan alleen enkeldiep worden begraven in verband met de waterstand.

Begraafplaats Gelselaar

Pierinkdijk 6, Gelselaar            
De begraafplaats Gelselaar ligt buiten de bebouwde kom. Vooraan zijn voornamelijk oude graven, achteraan is ruimte voor nieuwe graven. 
Op deze begraafplaats kan alleen enkeldiep worden begraven in verband met de waterstand.

Begraafplaats Haarlo

Wolinkweg 21
Deze begraafplaats heeft een oud en een nieuw deel. Het oude deel heeft veel oude bomen. Via een smalle doorgang is er een verbinding met het nieuwe deel. 
Op deze begraafplaats kan alleen enkeldiep worden begraven in verband met de waterstand.

Begraafplaats Lindevoort Rekken

Lindevoort 20 Rekken
De begraafplaats Lindevoort ligt achter de kerk aan de rand van het dorp. 
Op deze begraafplaats kan alleen enkeldiep worden begraven in verband met de waterstand.

Oude gemeentelijke begraafplaatsen:

Op deze begraafplaatsen worden geen nieuwe graven uitgegeven. 

  • Deugenweerd:  Deugenweerd 7 in Borculo        
  • Rozenkamp Neede
  • Borculoseweg Eibergen

Regels en tarieven voor begraven en asbestemming

We geven hier in het kort aan wat de regels zijn. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. 
Voor de volledige regels voor het begraven en verstrooien verwijzen wij naar de Beheersverordening voor de begraafplaatsen (2017)

Graven en grafrechten

Nieuwe graven worden uitgegeven voor een periode van 20 jaar. De termijn voor een graf begint te lopen op de datum waarop het graf is uitgegeven. Natuurgraven worden uitgegeven voor een periode van 50 jaar. 
In die periode geldt het recht om in het graf te begraven, hiervoor gelden diverse regels. 
De termijn kan verlengd worden, met termijnen van 10 jaar. Dit moet voor het verstrijken van de lopende termijn worden aangevraagd. Op verzoek is verlengen met 5 jaar ook mogelijk (met een maximum van 2 keer). 
Het recht op een graf geldt zolang het op naam van een persoon staat. Dit heet de rechthebbende. Als de rechthebbende komt te overlijden moet het recht binnen 6 maanden worden overgeschreven op een andere rechthebbende. 

As verstrooien

Op de begraafplaatsen zijn diverse strooiveldjes, waar as verstrooid kan worden. Hiervoor is toestemming nodig en er wordt een tarief in rekening gebracht. Bij de strooiveldjes kan een gedenksteentje worden geplaatst. 

Urnen

Een urn kan worden geplaatst in een urnengraf, of een urn kan worden bijgezet in een gewoon graf. Voor urnengraven geldt ook een termijn van 20 jaar, wat verlengd kan worden. 

Natuurgraven

Op De Sprakelberg in Borculo en De Haaksbergseweg in Eibergen is een gedeelte voor natuurlijk begraven. Op het gedeelte natuurlijk begraven worden geen grafstenen toegepast. Het is de bedoeling dat de graven opgaan in de natuur. De graven worden uitgegeven met een grafrecht voor 50 jaar. Natuurgraven hebben een onbepaalde grafrusttermijn, dat wil zeggen dat de resten in deze graven niet worden geruimd. 

Grafbedekkingen

Er zijn diverse mogelijkheden voor grafbedekking, zoals een grafsteen of beplanting. Er zijn verschillende categorieën graven, informeer hiervoor naar de mogelijkheden. Voor het plaatsen van een grafbedekking is een vergunning nodig. De rechthebbende of gebruiker zorgt voor het plaatsen van de grafbedekking, en is ook verantwoordelijk voor het eventueel herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking. De kosten hiervoor zijn voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. Als het grafrecht is vervallen (omdat bijvoorbeeld de termijn is afgelopen en het recht niet is verlengd), kan de gemeente de grafbedekking verwijderen. 

Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld. In de bijlage de tarieven van 2021

Informatie natuurlijk begraven gemeente Berkelland

Gemeente Berkelland biedt op 2 locaties mogelijkheden voor natuurlijk begraven. Dit is op de begraafplaats Sprakelberg aan de Oude Diepenheimseweg 18 in Geesteren en op de begraafplaats Haaksbergseweg 27a in Eibergen. 

Beide locaties grenzen aan reguliere begraafplaatsen, en hebben een natuurlijke en bosachtige sfeer. 
-    De natuurgraven worden uitgegeven voor een onbepaalde termijn van grafrust, dat wil zeggen dat deze graven niet geruimd zullen worden (tenzij de familie dit verzoekt). 
-    Het grafrecht is 50 jaar, in deze periode kan er begraven worden. Verlenging van dit recht is mogelijk. 
-    Grafstenen, grafbedekkingen en eigen beplanting zijn niet toegestaan. 
-    Bloemen en dergelijke van de uitvaart mogen drie weken op het graf blijven liggen 
-    De gemeente zorgt voor een houten schijf met naam, geboortedatum en datum van overlijden. Dit is een niet verduurzaamde, van een stam afgezaagde schijf, die na een aantal jaren zal vergaan.