Buitenlands huwelijk registreren

Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

Openingstijden:

  • Maandag: van 13.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak
  • Dinsdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak
  • Woensdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak en van 13.00 uur tot 16.00 uur alleen op afspraak
  • Donderdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak
  • Vrijdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur zonder afspraak

Registreren van uw buitenlandse huwelijk

Het registreren van uw buitenlandse huwelijk doet u aan de balie van de gemeente waar u woont.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument).
  • De originele, rechtsgeldige huwelijksakte, zo nodig met vertaling en legalisatie.
  • Het huwelijk moet in het land waar u getrouwd bent rechtsgeldig zijn. Dit betekent dat de huwelijksakte is opgesteld volgens de plaatselijke voorschriften en door een bevoegde instantie.
  • Voor het registreren van uw buitenlandse huwelijk is de originele huwelijksakte nodig. Is deze niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans? Dan is het nodig dat u de huwelijksakte laat vertalen door een beëdigd vertaler.
  • Buitenlandse huwelijksakten moeten meestal in het land waar u bent getrouwd worden gelegaliseerd. Vraag bij de gemeente na of dit ook geldt voor het land waar u bent getrouwd.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid voor trouwen in het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u in sommige landen een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Vraag na bij de gemeente of dit ook geldt voor het land waar u wilt trouwen. U kunt de verklaring krijgen bij de gemeente.

Niet-Nederlandse nationaliteit

Heeft een van u beiden niet de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU/EER-lidstaat of van Zwitserland? En is er ook geen sprake van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd? Dan moet er een M46-verklaring worden ingevuld. Met deze verklaring vraagt de gemeente advies aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voordat uw huwelijk wordt geregistreerd. Een M46-verklaring kunt u krijgen bij de gemeente. De M46-verklaring is maar 6 maanden geldig. U kunt deze verklaring daarom het beste aanvragen als alle benodigde documenten in orde zijn.

Meer informatie