Geregistreerd partnerschap

Wilt u niet trouwen, maar bepaalde zaken wel wettelijk geregeld hebben? Dan kunt u kiezen voor geregistreerd partnerschap.

Kosteloos partnerschap:

Deze vorm bieden we aan op dinsdagmorgen om 9.00 uur en 9.30 uur. Dit partnerschap voltrekken we in een spreekkamer van het gemeentehuis in Borculo. Er kunnen bij een partnerschap maximaal 2 getuigen aanwezig zijn. Er zal geen toespraak worden gehouden.

Flitspartnerschap:

Deze vorm bieden we aan op alle ochtenden met uitzondering van de maandag. Maximaal kunnen in Borculo per ochtend twee partnerschappen worden voltrokken om 10.00 uur en 11.00 uur. Naast de maximaal vier getuigen mogen hierbij ook vier personen extra aanwezig zijn. De plechtigheid zal ongeveer 10 minuten duren.

Kosten Flitspartnerschap 2021:

 • dinsdag en woensdag € 100,00
 • donderdag en vrijdag € 200,00
 • trouwboekje € 25,60

Normaal partnerschap:

In tegenstelling tot voorgaande partnerschapsvormen zal de normale partnerschapsregistratie worden voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs).

Kosten 2021:

 • Maandag t/m vrijdag tussen normale openingstijden 8.30-19.00 uur € 519,65
 • Maandag t/m vrijdag buiten normale openingstijden € 763,95
 • Zaterdag  € 886,60
 • Zondag  € 1.008,50

Deze tarieven worden verhoogd als gebruik wordt gemaakt van:

 • De Lebbenbrugge in Borculo  (wordt in rekening gebracht door Lebbenbrugge)
 • Muldershuis in Eibergen (wordt in rekening gebracht door het Mulderhuis)
 • Botenhuis 't Vonder in Eibergen (wordt in rekening gebracht door 't Vonder)
 • Kasteel Ruurlo

Overige kosten

 • Als voor de partnerschapsvoltrekking op verzoek van het bruidspaar éénmalig een buitengewone ambtenaar burgerlijke stand moet worden benoemd zijn de kosten € 87,40 (2021).
 • Als de partnerschapsvoltrekking op verzoek van het bruidspaar op een eigen gekozen trouwlocatie plaatsvindt € 89,70 (2021).
 • Een ambtenaar als getuige kost € 32,00 (2021).
 • Annulering voorgenomen partnerschapsvoltrekking vóór melding € 25,40 (2021)
 • Annulering voorgenomen partnerschapsvoltrekking ná melding € 50,90 (2021)
 • Omzetting voorgenomen partnerschapsvoltrekking aan de balie (administratief) € 45,80 (2021)

Let op: met ingang van 1 september 2015 is de "ondertrouw" veranderd.

Vanaf 1 september 2015 doet u geen huwelijksaangifte of aangifte van geregistreerd partnerschap meer, maar maakt u aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (abs) kenbaar het voornemen te hebben met elkaar in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap (gps) aan te gaan.

Voor het gemak blijven we het wel ondertrouw noemen.

Belangrijkste voordelen hierbij zijn voor u:

 • Het kan in persoon of schriftelijk.
 • U kunt rechtstreeks bij de abs van de trouw- of partnerschapsgemeente in ondertrouw en hoeft niet langer in de woonplaats van één van beide partners in ondertrouw te gaan.

Belangrijkste overeenkomsten blijven:

 • De ondertrouw doet u minstens 2 weken en maximaal 1 jaar vóór de trouw- of gps-datum. Wacht u na de ondertrouw langer dan 1 jaar met trouwen of gps? Dan moet u opnieuw in ondertrouw.
 • Uw persoonsgegevens moeten volledig zijn opgenomen in de basisregistratie personen (BRP) van uw woongemeente.  Als u in Nederland bent geboren en daar altijd heeft gewoond is dat zeer waarschijnlijk het geval. Bent u in het buitenland geboren en/of heeft in het buitenland gewoond? Dan moet u misschien nog documenten overleggen, zoals bijvoorbeeld een geboorteakte, ongehuwdheidsverklaring, overlijdensakte of huwelijksakte met echtscheidingsdocumenten. Ook kunt u ons hierover bellen op 0545-250 250.

Nadat u in uw trouwgemeente het voornemen heeft ingeleverd, zal de abs daar uw gegevens controleren en vaststellen of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Neem daarom ruim voor uw voorgenomen trouw- of partnerschapsdag contact op met uw trouwgemeente.

Omzetting in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. In dat geval moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een akte van omzetting opmaken. Het is niet mogelijk een huwelijk om te zetten in een partnerschapsregistratie.

Verschillen tussen huwelijk en geregistreerd partnerschap

 • Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
 • Als 2 mensen trouwen, moeten zij elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Tot 1 april 2014 was er een verschil tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap bij het krijgen van kinderen. Bij een huwelijk tussen een man en een vrouw werden beide partners automatisch de ouder van het kind. Bij een geregistreerd partnerschap was dat niet zo; de man moest het kind eerst nog erkennen. Sinds 1 april 2014 hoeft dat niet meer. Een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder wordt nu ook automatisch de vader van het kind. Dit geldt voor kinderen die ná de registratie van het partnerschap geboren zijn.

Meer informatie