Regeling trouwen op een locatie naar keuze in Berkelland


Regeling trouwen op een locatie naar keuze in Berkelland


De criteria waaraan locaties voor huwelijksvoltrekking in de gemeente Berkelland moeten voldoen zijn:

 1. De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Berkelland.


 1. De locatie moet toegankelijk zijn voor mindervaliden


 1. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden.


 1. Huwelijksvoltrekking in de openlucht is onder voorwaarden toegestaan. In de directe nabijheid moet een uitwijk naar een gebouw mogelijk zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand moet zijn werk op een veilige en verantwoorde manier kunnen uitvoeren.


 1. De locatie is tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen vrij toegankelijk. Huwelijken worden uitsluitend voltrokken in openbaarheid. Huwelijksvoltrekking in een woonhuis is daarom niet toegestaan.


 1. Voor het voltrekken van huwelijken in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 100 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning geldt het aantal van 100 personen niet.


 1. Als een bruidspaar kiest voor een eigen locatie dan zijn de kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen voor hun rekening. Het bruidspaar is aansprakelijk voor eventuele schade die aan de locatie wordt toegebracht.


 1. De locatie dient op het moment van de plechtigheid naar behoren te zijn ingericht. Hieronder wordt in ieder geval verstaan de aanwezigheid van een tafel en stoelen, voldoende verlichting van de ruimte, aanwezigheid van een geluidsinstallatie, voldoende sanitaire voorzieningen en een omkleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.


 1. Het bruidspaar en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Berkelland geen partij is. In deze overeenkomst wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Berkelland gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de inrichting en de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar van het gebouw verantwoordelijk is.


 1. Het is van belang dat de eigenaar van de locatie vooraf schriftelijk toestemming geeft.


 1. De huwelijksvoltrekking vindt plaats zonder aanwezigheid van een gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk. 1. In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Trouwen in een kerk die tevens in gebruik is als een multifunctioneel gebouw is toegestaan. Het burgerlijk huwelijk en het kerkelijk huwelijk moeten in twee afzonderlijke ceremonies worden voltrokken.


 1. Op een gekozen locatie is het niet mogelijk de ceremonie kosteloos te laten plaatsvinden.


 1. Voor de aanvraag van een huwelijk op een locatie naar keuze wordt gebruik gemaakt van een speciaal formulier. Dit formulier moet uiterlijk vier maanden vóór de datum van huwelijksvoltrekking moet zijn ingeleverd bij de Publiekswinkel.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De aanvraagprocedure is als volgt:


 • Via de website www.gemeenteberkelland.nl of aan de balie in de Publiekswinkel is een aanvraagformulier ‘Trouwen op locatie naar keuze’ verkrijgbaar.

 • Het aanvraagformulier moet volledig ingevuld en voorzien van de nodige bijlagen worden ingeleverd bij de publiekswinkel of opgestuurd naar de publiekswinkel. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt.

 • Het verzoek moet uiterlijk 4 maanden voor de huwelijksvoltrekking worden ingediend.

 • Indien het verzoek een locatie betreft die nog niet eerder is aangewezen als trouwlocatie, wordt de locatie beoordeeld op geschiktheid.

 • Ter voorbereiding wordt een checklist verstrekt, waarin gevraagd wordt naar een aantal voorzieningen op de betreffende locatie, waarmee rekening moet worden gehouden in verband met de plechtigheid. Dit zijn zaken als omkleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand, de aanwezigheid van een geluidsinstallatie, wie is de contactpersoon of ceremoniemeester, etc.

 • Nadat toestemming voor het gebruik van de trouwlocatie is verleend, dient het aanstaande bruidspaar contact op te nemen met ambtenaar van de burgerlijke stand die het huwelijk gaat voltrekken. Tijdens het hierop volgende gesprek zal de huwelijksplechtigheid tot in detail worden besproken.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waar in deze regeling wordt gesproken over huwelijken c.q. trouwen, wordt mede het registreren van partnerschappen bedoeld.