Gemeente als voorbeeld - CO2-prestatieladder

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we met z’n allen in 2030 net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Ook de gemeentelijke organisatie draagt hieraan bij. Onze eigen opgave monitoren we door middel van de CO2-prestatieladder.

lgo

In 2019 laten we ons certificeren voor niveau 3 van de ladder. Hiermee krijgen wij inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting. Met dit inzicht bepalen wij de gerichte maatregelen die deze CO2-uitstoot kan verlagen.

Inzicht: Energie- en CO2-afdruk

Wij hebben inzicht in ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat om de volgende energiestromen (2019):

•    Brandstofverbruik materieel (diesel)                      41%
•    Wagenpark (diesel)                                                28%
•    Zakelijke kilometers met privé auto’s                     15%

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

CO2 voetafdruk

Reductie

De gemeente Berkelland heeft als doel gesteld om in de komende jaren, gemeten vanaf het referentiejaar tot aan het jaar van herbeoordeling, onderstaande CO2-reductie te realiseren.

Scope 1 en 2 doelstellingen gemeente Berkelland
De gemeente Berkelland wil in 2022 ten opzichte van 2017 12% minder CO2 uitstote
n

Bovenstaande doelstellingen zijn absoluut. Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen voor 2022 als volgt: 
•    Scope 1 doelstelling (gas en brandstoffen)
     9,5% CO2-reductie in 2022 ten opzichte van 2017
•    Scope 2 doelstelling (zakelijke kilometers)
     2,5% CO2-reductie in 2022 ten opzichte van 2017

Energiedoelstelling gemeente Berkelland
De gemeente Berkelland wil jaarlijks zijn energieverbruik met 2%* reduceren.

*Conform landelijke doelstellingen

CO2-reductieplan

Communicatie

Wij communiceren regelmatig over onze vooruitgang en nieuwe inzichten. Hieronder vind je onze nieuwsbrieven.

Participatie

Wij hebben beleid om onze inwoners, instellingen en bedrijven te stimuleren om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Hiermee helpen wij anderen hun CO2 uitstoot te reduceren. Dit beleid is:

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de overheidssector of daarbuiten. Op dit moment is dat Het Gelders Energieakkoord. 

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

co2