Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Gemeente als voorbeeld - CO2-prestatieladder

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn in de gebouwde omgeving. Dit betekent dat we met z’n allen in 2030 net zoveel energie willen opwekken als we verbruiken. Ook de gemeentelijke organisatie draagt hieraan bij. Onze eigen opgave monitoren we door middel van de CO2-prestatieladder.

lgo

In 2019 laten we ons certificeren voor niveau 3 van de ladder. Hiermee krijgen wij inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie, het bijbehorend vastgoed en de openbare verlichting. Met dit inzicht bepalen wij de gerichte maatregelen die deze CO2-uitstoot kan verlagen.

Inzicht: Energie- en CO2-afdruk

Wij hebben inzicht in ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-uitstoot per energiestroom. Het gaat om de volgende energiestromen (2018):

  • Brandstofverbruik klein materieel (diesel)                30%
  • Elektra                                                                      25%
  • Wagenpark (diesel)                                                  19%
  • Zakelijke kilometers met privé auto’s                       14%

Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen.

CO2 voetafdruk

Reductie

In 2018 verbruikten wij bijna 15.000 gigajoules aan energie. Hiermee stootten wij 552,9 ton CO2 uit.
Het eerste doel dat wij afspreken is een CO2-besparing van 12% in 2022 ten opzicht van 2017. Dit doen we met maatregelen die we nu al kunnen nemen.
Daar blijft het niet bij. De onderzoeken voor verdere reductie lopen nu. De uitkomsten daarvan verwachten wij begin 2020. De maatregelen die uit deze onderzoeken komen moeten bijdragen aan de ambitie om in 2022 40% energieneutraal te zijn.

CO2-reductieplan

Communicatie

Wij communiceren regelmatig over onze vooruitgang en nieuwe inzichten. Hieronder vind je onze nieuwsbrieven.

Participatie

Wij hebben beleid om onze inwoners, instellingen en bedrijven te stimuleren om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Hiermee helpen wij anderen hun CO2 uitstoot te reduceren. Dit beleid is:

Wij nemen actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de overheidssector of daarbuiten. Op dit moment is dat Het Gelders Energieakkoord. 

Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder vindt u op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

co2