Arie Voors

‘Doe het samen samenleving in uitvoering’. Een podium voor lopende initiatieven in Berkelland. Deze week: De ervaring van Arie Voors die al een paar keer het inloopuur van wethouder Joke Pot bezocht.

Wethouder Joke Pot heeft het inloopuur opgezet omdat ze graag in elke kern in contact wil komen met de Berkellandse inwoners. Het is een laagdrempelige manier om even bij haar aan tafel te schuiven om ideeën, knelpunten en initiatieven te bespreken.

Een van de bezoekers van het inloopuur is de heer Arie Voors uit Gelselaar. We hebben aan Arie vragen gesteld over zijn ervaringen bij het bezoek aan het inloopuur van Joke Pot. Daar leren we van, wat gaat goed en waar kan het nog beter. Arie Voors maakt zich sterk voor zaken die hij in zijn buurt ziet gebeuren. Zo kwam hij met een ander plan voor bomen in zijn straat, omdat het plan was deze te kappen.

Arie Voors bij de bomenrij

Arie Voors voor de bomenrij waar het om gaat

Waarom bent u naar het inloopuur gegaan?

Arie Voors: “Ik wilde meer aandacht geven aan zaken die ik in mijn buurt zag gebeuren en waarbij ik - en ook overige buurtbewoners - van mening waren dat dit alles niet zonder slag of stoot kon gebeuren.
Ik was daarbij op zoek naar mogelijkheden en misschien ook wel ‘hulp’ vanuit de gemeente Berkelland. Een van de gesprekken was bedoeld om de plannen die de gemeente had, voor het eventueel kappen van bomen langs de weg bij ons, in een wat breder perspectief te bekijken en voor het zoeken naar oplossingen waardoor meer partijen tevreden kunnen zijn. Het laatste gesprek dat ik had was meer om de wethouder op mijn beurt even kort op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen.“

Wat vindt u ervan dat een wethouder inloopuren houdt?

“Een meer dan prima initiatief. Vanuit de politiek wordt hiermee aangetoond dat men ook daadwerkelijk belang hecht aan de meningen van inwoners van de gemeente. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van inwoners met het reilen en zeilen van allerhande zaken binnen de gemeente.”

Welke verwachtingen had u van het inloopuur?

“Ik had niet bij voorbaat al verwachtingen. De eerste keer dacht ik, ik ga er gewoon langs en ik zie wel of en zo ja, wat er uitkomt. Ik had van te voren de belangrijkste zaken op papier gezet, samen met wat schetsen om de situatie inzichtelijker te maken.”

Wat vond u van het gesprek?

“Ik vond het een prettig en vooral open gesprek, waarbij ik ook het idee had dat er naar me geluisterd werd. Wel viel me op dat de wethouder als verwacht geen concrete uitspraken doet over wat ze en/of de politiek er van vindt. Schijnbaar is er na mijn gesprek wel wat intern overleg geweest. De volgende keer zou ik graag iets concreter willen horen welke acties er binnen de gemeente worden uitgezet.”

Wat is er afgesproken over uw voorstel?

“Op dat moment eigenlijk niet zo heel erg veel. Ik vind het knap dat de wethouder er in slaagt mensen na het gesprek op de een of andere manier een tevreden gevoel mee te geven. Wel moest ik concluderen dat toen ik er een dag of wat later op terugkeek, dat er niet heel veel echt concrete afspraken/toezeggingen waren gemaakt. Dit was misschien ook wel een beetje te verwachten. Een eventueel volgende keer zal ik hier in elk geval beter op letten.

Als laatste wil ik zeggen dat wethouder Joke Pot vooral door moet gaan met haar inloopuren. Hopelijk is dit een voorbeeld voor de andere wethouders/partijen.“

Stand van zaken van het verzoek

Arie Voors heeft een verslag gemaakt over een gesprek tussen hem en twee medewerkers van de gemeente. In dit verslag staan drie voorstellen die Arie in overleg heeft aangedragen. Binnen de gemeente overleggen we wat de mogelijkheden zijn van de drie voorstellen. Als er hierover meer duidelijk is, nemen we weer contact op met Arie.