Impressie van de thema-avond van de gemeenteraad op 22 maart 2016 in ‘t Spieker

Via de Stichting Muziek en KunstWijs krijgen alle kinderen op hun eigen basisschool in Berkelland extra Algemene Muzikale Vorming (AMV). De stichting verzorgt meer dan alleen muziek. Zij heeft ook een taak en rol in de cultuurcoördinatie voor kunstzinnige vorming. De stichting is opdrachtgever van de combinatiefunctie cultuur/ cultuurcoach. Hieronder volgt een impressie van de thema-avond van de gemeenteraad op 22 maart in ’t Spieker.

Aanleiding thema-avond

Het contract van de gemeente met de stichting loopt tot en met juli 2017. De raad van Berkelland graag de resultaten zien van wat de stichting doet. De raad wil ook van de diverse andere partners horen wat er meer mogelijk is, om daarmee later dit jaar haar oordeel te vormen over de verlenging van het contract.

Stichting presenteert zich

Op de beeldvormende  thema-avond van de gemeenteraad heeft de stichting zich in 20 minuten gepresenteerd. De bedoeling van de avond was om gemeenteraadsleden over het onderwerp algemene muzikale vorming in gesprek te brengen met het onderwijs, de muziekverenigingen en de vakdocenten.

Verschil per kern

De samenwerking tussen scholen, muziekverenigingen verschilt nogal per kern. Met één school en één muziekvereniging gaat het vaak soepel. Met meer scholen en/of muziekverenigingen in een kern schikt de stichting zich naar de daar geldende afspraken en mogelijkheden.

Publiek

Het publiek bestond uit globaal drie groeperingen: raads- en fractieleden, onderwijs en muziekverenigingen. De eenmalige voorstelling stond onder leiding van mevrouw R. Rikhof, die als dagelijks coördinator verantwoordelijk is voor het inhoudelijke programma van de stichting. Daarna waren er 4 vier sprekers met een pitch (kort betoog):

  1. Dhr. E. Mühlradt (voorzitter) van het stichtingsbestuur;
  2. Mw. M. Drujf (coördinator) van het Segnocollectief/ vakdocenten muziek;
  3. Dhr. B. Oenema (secretaris) van Het Berkellands Muziek Overleg (BeMO) en
  4. Mw. M. Koldeweij projectleider in het regionale Cultuur en Erfgoed Pact.

Segnocollectief

De BeMO en het Segnocollectief zullen in de loop van de tijd moeten merken, dat voldoende kinderen muziek blijven maken. De stichting werkt nog te kort om nu al conclusies te trekken over nieuwe jeugdleden bij de muziekverenigingen. Het Segnocollectief geeft aan dat kinderen dat specialisatie lessen volgt op peil blijft: ongeveer 500, waarvan ruim de helft op toets- of snaarinstrumenten.

Stichting voor beeldende vaardigheden

De vierde spreker, mevrouw Koldewij, ging in op de extra functie van de stichting voor beeldende vaardigheden, in het kader van het regionale Cultuur en Erfgoedpact. Zo zijn twee scholen in Neede, na een bezoek aan een metaalbedrijf (KMG), bezig geweest met maken van etsen, die zijn tentoongesteld in het Readhuijs.

Verhelderend

Voor dagelijks coördinator mevrouw Rikhof was deze avond in één woord: “verhelderend” en “kunnen we ook eens laten zien wat wij doen”. Mevrouw Druif merkte op dat “het best lastig is om als raadslid overal iets van te moeten vinden”. Een avond als deze helpt in de beeldvorming, zo illustreert de ervaring van mevrouw Koldeweij: “Na mijn voorbeeld over de takkenweek, heb ik direct al teruggekregen dat ook andere kunstvormen van betekenis zijn, en in beeld.”

Kansen van samenwerking

Ook onderlinge uitwisseling blijkt van belang. De heer Oenema ziet kansen op het vlak van de samenwerking in de programmering van de stichting Muziek en KunstWijs. De heer Muhlradt van de Stichting KunstWijs is nieuwsgierig geworden naar hoe de andere partners denken.