Steeds meer inwoners denken mee over inrichting in hun wijk

De zorg van de openbare ruimte is een taak van de gemeente, maar in de praktijk zien we dat inwoners steeds vaker zelf een oplossing zoeken voor een concreet probleem in hun omgeving. Veel inwoners leveren in hun wijk een actieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt. Soms starten inwoners een burgerinitiatief, een andere keer trekken gemeente en inwoners samen op, gericht op een veilige, schone en aantrekkelijke woon- en leefomgeving.

Task Force Eibergen

Een voorbeeld hiervan is de Task Force Eibergen. Dit is een groep met daarin vertegenwoordigers van de centrumondernemers, een communicatieadviseur, een makelaar en de gemeente. Zo heeft de Task Force er weer voor gezorgd dat er een werkgroep is geformeerd van inwoners en gebruikers. Deze werkgroep heeft plannen gemaakt voor het centrum en maatregelen voorgesteld. Dit proces is nog volop in beweging.

Zelf beheren plantsoenen en speelplaatsen

Inwoners mogen ook meedenken over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld bij herinrichtingen van wegen, renovaties van speelplaatsen en plantsoenen. Per project vragen wij inwoners om mee te denken. Dit geldt voor inwoners van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. Inmiddels is ook ervaring opgedaan met het zelf beheren van plantsoenen en speelplaatsen.