Vindingrijkheid in mijn Hambroek

De gemeente Berkelland wil werken vanuit de behoeften en energie in de samenleving. Verschillende inwoners hebben hun ideeën al kenbaar gemaakt en hebben deze zelfstandig of samen met de gemeente uitgewerkt tot een initiatief.

Initiatieven in de spotligts

We willen deze initiatieven graag in de spotlights zetten en misschien dat deze kunnen dienen als voorbeeld voor andere inwoners van Berkelland. Elke twee weken is in BerkelBericht te lezen hoe het ervoor staat met een initiatief.

Deze week: Vindingrijkheid in het Borculose (Mijn)Hambroek(.nl)

Dat bewoners met goede ideeën kunnen komen is ons bij de gemeente al langer bekend. Ideeën kunnen in verschillende verpakkingen worden aangedragen. Waar de één zijn of haar idee op een positieve manier brengt, wekt de ander oplossingsgerichte ideeën op door een klacht als basis. Ideeën kunnen dus door zowel een positieve als een negatieve insteek tot stand komen.

Enkele weken terug kwamen we vanuit de gemeente met de oproep voor ideeën vanuit de samenleving. “Kom met jouw idee!”, was de slogan van deze oproep. Zo nu en dan worden vanuit de gemeente enkele pilotprojecten gestart. Zo ook het project MijnHambroek.nl in Borculo. Of zoals we het bij de basisschool hebben geïntroduceerd: Hambroek, Vet Cool!

Het pilotproject kenmerkt zich door drie lijnen:

1. Mijnhambroek.nl:

Een website waarop bewoners van de Borculose wijk Hambroek zich kunnen registreren. Vervolgens kunnen ze inloggen om ideeën voor de wijk te plaatsen. Ook kunnen bewoners reageren op elkaars ideeën door ze te liken, te delen of door aan te geven dat ze het een minder goed idee vinden (dislike).

homepage website mijn Hambroek

2. De ideeënbox in de wijk:

Veel bewoners van de wijk Hambroek zullen de grote witte ideeënbox opgemerkt hebben. In deze box kunnen de bewoners hun ideeën voor het verbeteren van de wijk deponeren. De ideeën die terecht komen in de box worden eerst verzameld en er wordt gekeken of we ideeën aan elkaar kunnen koppelen. Hierna gaan de contactfunctionarissen contact zoeken met de mensen achter de ideeën om te kijken voor welke ideeën er voldoende draagvlak is of gevonden kan worden. De ideeën uit de box worden ook op Mijnhambroek.nl geplaatst zodat ze ook voor andere mensen te bekijken zijn.

Levensgrote ideeënbox

3. Sessies bij groep 7 en 8 van openbare basisschool Kiezel en Kei:

Leerlingen van groep 7 en 8 zijn gevraagd mee te denken over ideeën voor de wijk Hambroek. Het merendeel is woonachtig (of was woonachtig) in de wijk zelf. De leerlingen zijn opgedeeld in vijf groepen en hebben flyers in de wijk rondgebracht, die vervolgens weer in de ideeënbox gedeponeerd kunnen worden. De ideeën worden uiteraard ook op mijnhambroek.nl geplaatst.

Ideeën leerlingen op poster

De laatstgenoemde lijn, die bij groep 7 en 8 van de basisschool, is al in volle gang. Op donderdag 19 november werden, na een kennismaking met de gemeente en een warming-up, de hersencellen van deze jonge genieën aan het werk gezet. Zelf mochten ze drie categorieën verzinnen. Hierbinnen mochten ze met behulp van gekleurde post-its ideeën voor de wijk bedenken. De bedachte categorieën zijn geworden: Plezier maken, Helpen en Inrichting!

Op donderdag 3 december mochten de leerlingen individueel kiezen uit de gezamenlijk gekozen ideeën. Er volgt een moment waarbij de groepjes hun beste idee kunnen presenteren. Het beste idee van de Kiezel en de Kei krijgt een prijs.

We vroegen de leerlingen ook hoe we hun ideeën verder kunnen uitwerken. Een greep uit de antwoorden: ‘Ideeën verwerken, elke week langskomen, geld inzamelen, heitje voor karweitje, gemeente moet alles betalen, Jantje beton voor de wijk, mensen erbij betrekken maar ook weer niet teveel mensen en vergadering om de week’. Zelfs de meester is enthousiast over het project: “Het is goed dat de leerlingen betrokken worden bij dit proces”.

Zelf een intiatief aandragen?

Wilt u zelf een initiatief aandragen bij de gemeente? Bel dan naar 0545-250 250.