Leningen

  • Starterslening

    Voor starters op de huizenmarkt kan het lastig zijn een passende woning te kopen. Wij willen de doelgroep starters ondersteunen door het verstrekken van een starterslening voor de aankoop van een bestaande woning. De Starterslening is een aanvullende lening bovenop de gewone (eerste) hypotheek.

  • Duurzaamheidslening voor particulieren

    De Duurzaamheidslening is bedoeld voor particuliere woningeigenaren die tegen een lage rente geld willen lenen om te investeren in het opwekken van duurzame energie.

  • Blijverslening

    Veel inwoners willen het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven wonen. Met woningaanpassingen kan dit comfortabeler, veiliger en dus ook langer. Met een blijverslening is het mogelijk om tegen een aantrekkelijk tarief een lening te verstrekken voor het aanpassen van de woning.

  • Stimuleringslening voor bedrijven en instellingen 2016