Nieuwe afvalinzameling

Vanaf 1 januari 2019 verandert de afvalinzameling. De gemeente Berkelland wil in 2020 naar 100 kg restafval per inwoner. Nu is dat nog ongeveer 250 kg restafval per inwoner.

De grijze container wordt 1 x per 4 weken geleegd. De groene container wordt 1 x per 2 weken geleegd. En het plastic, metaal en drankenkartons in de plastic zakken wordt 1 x 2 weken opgehaald. Nieuw is dat het buitengebied het groente- fruit- en tuinafval aan kan bieden in een groene container.

De komende tijd leest u op deze plek alle informatie die te maken heeft met de nieuwe afvalzameling.