Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Nieuwe afvalinzameling

Sinds 1 januari 2019 is de afvalinzameling veranderd. De gemeente Berkelland wil in 2020 naar 100 kg restafval per inwoner. In 2018 was dat nog ongeveer 250 kg restafval per inwoner.

inhoud afvalcontainer

Zo ziet de verdeling van de inhoud van de grijze container er op in 2018 uit.

De grijze container wordt 1 x per 4 weken geleegd. De groene container wordt 1 x per 2 weken geleegd. Het PMD (plastic, metaal en drankenkartons) in de plastic zakken wordt 1 x per 2 weken opgehaald. Nieuw is dat het buitengebied het groente-, fruit- en tuinafval aan kan bieden in een groene container.

Halverwege 2019 verandert de inzameling van het PMD. Eerst gebeurt dat nog met zakken, vanaf 1 juli gebeurt dat met containers. Vóór 1 juli 2019 krijgt elk huishouden (behalve hoogbouw) een container voor het PMD. De PMD-container wordt 1 x per 4 weken geleegd.

Tarieven

De tarieven voor 2019 zijn als volgt vastgesteld:

  • Een pakket met een kleine grijze container (140 liter) kost 135 euro per jaar
  • Een pakket met een grote grijze container (240 liter) kost 185 euro per jaar
  • Bewoners van hoogbouw met een verzamelcontainer betalen 135 euro per jaar
  • Een extra grijze container (140 liter) kost 90 euro extra
  • Een extra grijze container (240 liter) kost 120 euro extra
  • Een extra groene container (zowel 140 als 240 liter) is gratis

Omwisselen container 

Voor het omwisselen van een kleine (140 liter) grijze container naar een grote (240 liter) grijze container betaalt u in 2019 30 euro. Andere omwisselingen worden niet in rekening gebracht.