Afvalpanel

Gemeente zoekt leden voor het afvalpanel

In 2020 willen we de hoeveelheid restafval verminderd hebben van 250 kg naar 100 kg per persoon. Om dit te bereiken verandert de afvalinzameling vanaf 1 januari 2019. Maar met deze verandering alleen zijn we er niet, daar hebben we de hulp van alle inwoners bij nodig!  

Afvalpanel

Weet u wat er leeft in de samenleving en denkt u graag mee over het overbrengen van de boodschap aan inwoners? Dan nodigen we u uit om u aan te melden voor het afvalpanel. Het afvalpanel bestaat uit maximaal 15 leden. We zoeken een afspiegeling van de samenleving, spreiding naar leeftijd, samenstelling huishouden, verdeeld over alle kernen. Het afvalpanel is een klankbordgroep van inwoners waar zij kunnen aangeven wat er leeft in de samenleving en mee kunnen denken over de boodschap.

Het afvalpanel bespreekt vragen als:

  • Begrijpen jullie waarom de veranderingen worden ingevoerd?
  • Is de boodschap duidelijk?
  • Zien we nog iets over het hoofd in de communicatie?

Het afvalpanel kan ook uitingen als een poster, folder of brief testen.

Heeft u interesse?

Stuur dan vóór 25 oktober een email naar info@gemeenteberkelland.nl of bel met 0545-250 250. Geef uw naam, adres en woonplaats, email, telefoonnummer en samenstelling huishouden door en geef kort aan waarom u in het afvalpanel wilt. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt bekeken hoe we een panel samen kunnen stellen dat verdeeld is naar leeftijd, samenstelling huishouden en kernen.