Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Grof tuinafval

Met ingang van 2019 wordt grof tuinafval 2 keer in het voorjaar en 2 keer in het najaar opgehaald. Er komen geen standplaatsen meer, waar inwoners hun grof tuinafval 2 keer in het jaar naar toe kunnen brengen.

Afgelopen jaren werd het 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar huis-aan-huis opgehaald. Daarnaast was er 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar een standplaats waar het grof tuinafval naar toe gebracht kon worden.
Op de afvalkalender staat wanneer het grof tuinafval bij uw huisadres wordt opgehaald.

Inwoners buitengebied moeten vooraf bellen

Inwoners van het buitengebied moeten tijdig voor de inzameling bellen met 0315- 257 313 als grof tuinafval moet worden opgehaald.