Medisch afval

Voor inwoners met stoma- en nierdialyseafval (medisch afval) lukt het in sommige gevallen niet om uit te komen met een grijze container die 1x per 4 weken wordt geleegd. Voor deze inwoners is het mogelijk om een extra kleine of grote grijze container aan te vragen. Ook kan een afvalpas worden aangevraagd om het medisch afval naar een ondergrondse restafvalcontainer die bij de appartementencomplexen staan te brengen. Om voor de gratis container of afvalpas in aanmerking te komen is het nodig een medische verklaring te overleggen.

Mogelijkheden

Voor inwoners die stoma- of nierdialyseafval hebben bestaan de volgende mogelijkheden:

  • U heeft een kleine grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container erbij. U betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U levert de kleine grijze container in en krijgt een grote grijze container. U betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U heeft een grote grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container. U betaalt het tarief voor de grote container.
  • U heeft een grote grijze container, wel stoma- of nierdialyse afval, maar hebt geen extra container nodig. U betaalt het tarief voor een kleine container als u een medische verklaring heeft aangeleverd.
  • U houdt uw grijze container en krijgt een afvalpas voor een ondergrondse restafvalcontainer die bij de appartementencomplexen staan. U betaalt het tarief van de container die u al heeft.

Medische verklaring

Om in aanmerking te komen voor een extra container of een afvalpas moet u een aanvraag bij ons indienen. Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk toevoegen waaruit blijkt dat u vanwege medische redenen voor langere tijd (meer dan een jaar) extra veel medisch afval heeft. Het bewijsstuk kan een factuur van de apotheek of verzekeraar zijn of een verklaring van de arts/specialist.

Medisch afval hoort bij restafval

Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en nierdialysemateriaal hoort bij het restafval. Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwerken.  

Spuiten of resten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek. Incontinentiemateriaal kunt u brengen naar de luiercontainers bij de kinderdagverblijven en verzorgingshuizen.

U kunt een aanvraag doen via het formulier ‘container wijziging doorgeven’ bovenaan deze pagina. Lukt dat niet digitaal, bel dan met 0545-250 250.