Omruilen grijze container

De gemeenteraad heeft in januari 2018 besloten dat inwoners zowel een 140 liter als een 240 liter grijze container mogen gebruiken.
De gemeente gaat er van uit dat u de grijze container houdt die u nu in gebruik heeft. Wilt u toch een kleinere of grotere, meldt u dat dan via 0545-250 250.
Er zit wel een verschil in prijs (afvalstoffenheffing) tussen de grote en kleine grijze container. Wat de precieze kosten zijn in 2019, daarover beslist de gemeenteraad in december 2018.
Als u een extra grijze container wilt moet u daarvoor gaan betalen. Ook die kosten worden in december 2018 bekend.