Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Week 25: Wist u dit over het PMD?

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip

Wist u dit over het PMD?  

Vanaf 1 juli wordt het PMD voor de laagbouw niet meer met zakken ingezameld maar met containers

Bij veel huishoudens is de container al geleverd. Vanaf 1 juli wordt de PMD-container 1x per 4 weken geleegd. Op de afvalkalender staan dit jaar dan ook 2 icoontjes voor het PMD, namelijk de plastic inzamelzakken en de oranje container.

Op de datum waarop het PMD in juni (en soms in juli) nog wordt ingezameld met plastic inzamelzakken staat dit icoontje >

zakken

Op de datum waarop het PMD met de container wordt ingezameld staat dit icoontje >

container

Deksels op glazen potten mogen zowel bij het glas als bij het PMD

Aluminium deksels op glazen potten mogen bij het PMD. U mag ze ook op de pot laten zitten en als geheel in de glasbak gooien.

Plastic speelgoed hoort niet bij het PMD

Hard plastic speelgoed hoort niet bij het PMD maar bij het restafval. U kunt het natuurlijk ook naar de kringloop brengen en er iemand anders blij mee maken.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.