Week 2: Medisch afval

Inwoners met stoma- en nierdialyseafval (medisch afval) lukt het soms niet om uit te komen met een grijze container die 1x per 4 weken wordt geleegd. Voor deze inwoners is het mogelijk om een extra kleine of grote grijze container aan te vragen. Ook kan een afvalpas worden aangevraagd om het medisch afval naar een ondergrondse afvalcontainer te brengen. Om hiervoor in aanmerking te komen is een medische verklaring nodig.

 

Mogelijkheden

Voor inwoners die stoma- of nierdialyseafval hebben bestaan de volgende mogelijkheden:

  • U heeft een kleine grijze container en krijgt er een extra kleine grijze container erbij. U betaalt het tarief voor 1 kleine container.
  • U levert de kleine grijze container in en krijgt een grote grijze container. U betaalt het tarief voor een kleine container.
  • U heeft een grote grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container. U betaalt het tarief voor de grote container.
  • U heeft een grote grijze container en geen extra container nodig. U betaalt het tarief voor een kleine container.
  • U houdt uw grijze container en krijgt een afvalpas voor een ondergrondse restafvalcontainer. U betaalt het tarief voor de container die u al heeft.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen? Ga naar het formulier ‘container wijziging doorgeven’. Lukt dat niet digitaal, bel dan met 0545-250 250.

Medisch afval hoort bij restafval

Alle medisch afval hoort bij het restafval. Dus ook plastic medisch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding en nierdialysemateriaal. Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die het afval sorteren en verwerken.  

Spuiten of resten van medicijnen kunt u inleveren bij de apotheek. Incontinentiemateriaal kan in de luiercontainers bij de kinderdagverblijven en verzorgingshuizen.