Week 1: Bij welk afval hoort een chipszak?

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip

Een chipszak is een plastic verpakking met een metaallaagje en hoort in de grijze container.
Waarom niet bij het plastic? Dat komt omdat het aluminium laagje de folie ongeschikt maakt voor plasticrecycling.

Een drankenkarton heeft toch (soms) ook een aluminiumlaagje en mag wel bij het plastic. Hoe zit dat?
Dit laagje is los te weken van het papier en kan daarom in de verwerkingscentrale weer goed gescheiden worden.

Kijk voor afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl.