Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Week 31: Tips van inwoners

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip van de week

Tips van inwoners

Sinds deze maand gebeurt de inzameling van het PMD-afval niet meer met zakken maar met containers (behalve voor de hoogbouwwoningen). En het PMD wordt niet meer 1x per 2 weken maar 1x per 4 weken opgehaald. Dit is uiteraard even omschakelen. Heeft u de PDM-container al vol zitten? Inwoners stuurden ons enkele tips waarmee u ruimte kunt winnen.

  • Druk vla- of drinkpakken plat.
  • Stapel verpakkingen van vlees of emmertjes yoghurt in elkaar.
  • Doe de deksel of dop niet terug op de lege verpakking: zo kan het andere plasticafval makkelijker in elkaar schuiven.
  • Druk de lucht zoveel mogelijk uit de afvalzak voordat u hem in de PMD-container gooit.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.