Week 40: Medisch afval

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip van de week

Voor inwoners met stoma- en nierdialyseafval (medisch afval) is het mogelijk om een extra kleine of grote grijze container aan te vragen. Ook kan een afvalpas worden aangevraagd om het medisch afval naar een ondergrondse restafvalcontainer die bij de appartementencomplexen staan te brengen. Om voor de gratis container of afvalpas in aanmerking te komen is het nodig een medische verklaring te overleggen.

Mogelijkheden:

  • U heeft een kleine grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container erbij. U betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U levert de kleine grijze container in en krijgt een grote grijze container. U betaalt het tarief voor de kleine container.
  • U heeft een grote grijze container en u krijgt een extra kleine grijze container. U betaalt het tarief voor de grote container.
  • U heeft een grote grijze container, wel stoma- of nierdialyse afval, maar hebt geen extra container nodig. U betaalt het tarief voor een kleine container als u een medische verklaring heeft overlegd.
  • U houdt uw grijze container en krijgt een afvalpas voor een ondergrondse restafvalcontainer die bij de appartementencomplexen staan. U betaalt het tarief van de container die u al heeft.

Medische verklaring

Om in aanmerking te komen voor een extra container of een afvalpas moet u een aanvraag bij ons indienen. Bij de aanvraag moet u een bewijsstuk toevoegen waaruit blijkt dat u vanwege medische redenen voor langere tijd (meer dan een jaar) extra veel medisch afval heeft. Het bewijsstuk kan een factuur van de apotheek of verzekeraar zijn of een verklaring van de arts/specialist.

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen ga dan naar www.gemeenteberkelland.nl en ga naar het formulier ‘container wijziging doorgeven’. Lukt dat niet digitaal, bel dan met 0545-250 250.