Week 27: Bij welke afval hoort...

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip

Bij welk afval hoort…

Landbouwplastic > grijze container 

Landbouwplastic is hard plastic en is daarom niet geschikt voor recycling met het PMD. Alleen verpakkingsplastic is geschikt voor het PMD. Landbouwplastic kunt u in de grijze container doen.

Zwembadjes > grijze container of kringloop

Zwembadjes vallen onder hard plastic en mogen daarom naar de kringloop of in de grijze container. Ook andere kleine stukken hard plastic (van bijvoorbeeld speelgoed) kunnen in de grijze container.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.