Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Week 14: Schoon belonen voor aanpak zwerfafval

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip van de week

De gemeente Berkelland pakt samen met 26 sportverenigingen en scholen het zwerfafval in Berkelland aan. Deze sportverenigingen en scholen leveren hun plastic, metaal en drankenkartons (kortweg PMD) gescheiden in en houden vaak de openbare ruimte rondom hun school of verenigingslocatie schoon.

Vergoeding kan oplopen tot 5 euro per volle zak

Iedere volle zak levert € 2,50 op en als de omgeving schoon wordt gehouden levert dat nog eens € 2,50 op. In 2017 zijn in totaal 1.003 volle zakken ingezameld. In 2018 waren dat 1.204 zakken. Ook in 2019 loopt deze actie.

Ook meedoen?

Wilt u als school of vereniging ook meedoen dan kunt u zich aanmelden via deze link. De gemeente zorgt voor containers en plastic zakken.