Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Week 23: Bij welk afval hoort...

In deze rubriek geven we elke week een tip of uitleg over een onderdeel van de (nieuwe) afvalinzameling in de gemeente Berkelland.

tip

Bij welk afval hoort…

Batterijen -> Klein Chemisch Afval en inleverpunten

Batterijen en accu's van kleine elektrische apparaten horen bij het Klein Chemisch Afval. U kunt ze ook kwijt in de inleverbakken voor batterijen die bij veel winkels en supermarkten staan. Batterijen bevatten metalen die volledig herbruikbaar zijn, zoals zink, nikkel en staal. Van het zink worden dakgoten gemaakt, van het staal worden spijkers en staaldraad gemaakt.

Kapotte mobiele telefoons -> Inleverpunten

Een kapot toestel dat niet meer gerepareerd kan worden, kunt u kwijt in de inleverbakken voor kleine elektrische apparaten die bij veel winkels en supermarkten staan. In telefoons zit elektronica met waardevolle zeldzame metalen die vaak goed te recyclen zijn. Dat spaart nieuwe grondstoffen en zeldzame metalen uit.

Kijk voor meer afvalscheidingstips ook op www.afvalscheidingswijzer.nl of kijk op de afvalapp van de gemeente Berkelland.