Parallelwegen en bouwweg N18 klaar!

Alle nieuwe parallelwegen, waar Noaber18 de afgelopen maanden intensief aan werkte zijn klaar. In totaal heeft Noaber18 nu 45 kilometer aan nieuwe wegen aangelegd rondom de N18. Nu de bouwweg ook klaar is, richt Noaber18 zich volledig op de aanleg van de 27 kilometerlange nieuwe N18 zelf, die in het voorjaar van 2018 in gebruik wordt genomen.

Wegenbouwers

De nieuwe parallelwegen zorgen er voor dat lokale wegen die de nieuwe route van de N18 kruisen niet doodlopen. De wegen vormen een verbinding en maken het mogelijk de nieuwe N18 te kruisen.

De bouwweg bestaat uit een rijbaan van de nieuwe N18. Noaber18 gebruikt de weg voor de aanvoer van materialen om de tunnels en viaducten te bouwen én voor het afbouwen van de nieuwe weg zelf. Door gebruik te maken van een bouwweg hoeft het bouwverkeer niet over bestaande wegen te rijden en veroorzaakt het daar geen hinder.