Uitkomsten enquête afvalinzameling

College stelt gemeenteraad voor plan ‘Van Afval naar Grondstof’ 2018-2022 vast te stellen.

De afvalinzameling gaat de komende jaren veranderen. Het doel is om van 254 kg restafval per persoon naar 100 kg restafval per persoon te komen in 2020.
Daarvoor is in oktober een enquête onder alle inwoners van Berkelland gehouden om een voorkeur uit te spreken voor een manier van inzamelen in de komende jaren. Daarnaast zijn ook 4 inloopbijeenkomsten in de kernen gehouden om uitleg te geven over de te kiezen scenario’s en vooral om ideeën en meningen op te halen voor de inzameling in de toekomst. Dit alles is nu verwerkt in een plan ‘Van Afval Naar Grondstof’ dat aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden.

Inloopbijeenkomsten

In oktober zijn 4 inloopbijeenkomsten gehouden in Eibergen, Neede, Borculo en Ruurlo. De te kiezen scenario’s voor de toekomstige inzameling waren er tentoongesteld en inwoners konden hun ideeën en meningen kwijt bij de aanwezige medewerkers. Deze inloopbijeenkomsten zijn door ruim 500 inwoners bezocht.
Tijdens de inloopbijeenkomsten zijn veel handige tips gegeven. Deze nemen wij mee bij de uitvoering. Voorbeelden zijn:

  • De keuze laten aan de bewoners voor een kleine of grote PMD container;
  • Plaatsen van een ondergrondse container in een wijk om er voor te zorgen dat iedereen 24 uur per dag zijn afval kwijt kan als de grijze container vol zit;
  • Een maatwerkoplossing voor inwoners die om medische redenen meer afval hebben.

Enquête

In de maand oktober konden alle inwoners een enquête invullen waarbij zij de verschillende scenario’s in volgorde van voorkeur konden zetten. 1.812 inwoners hebben de enquête ingevuld.
De uitkomst van de enquête is:

  • 71% kiest voor scenario 1 (1 x per 4 weken legen grijze container, 1 x per 2 weken legen groene container, 1 x per 4 weken legen container met oranje deksel (PMD);
  • 20% voor scenario 2 (1 x per 8 weken legen grijze container, 1 x per 2 weken legen groene container, 1 x per 4 weken legen container met oranje deksel (PMD);
  • 7% voor scenario 3 (1 x per 4 weken legen grijze container + tegen betaling restafval brengen naar ondergrondse container, 1 x per 2 weken legen groene container, 1 x per 4 weken legen container met oranje deksel (PMD);
  • 2% voor scenario 4 (restafval zelf brengen naar ondergrondse container op maximaal 200 meter afstand, 1 x 2 weken legen groene container, 1 x per 4 weken legen container met oranje deksel (PMD);

Kijk voor de verdere uitkomsten van de enquête in de bijlage.