Raad vergadert 27 juni

Gemeenteraad vergadert 27 juni om 16.30 uur in gemeentehuis over de Voorjaarsnota.

De gemeenteraad van Berkelland komt op dinsdag 27 juni 2017 om 16.30 uur bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt tussentijds geschorst van 18.30 tot 19.30 uur. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis, Marktstraat 1 in Borculo. U bent van harte welkom.

Op de concept-agenda staat onder andere:

 • Vragenhalfuur
 • Spreekgelegenheid voor het publiek *)
 • Reactie op de Voorjaarsnota 2017
 • Raadsdebat, indienen en toelichten amendementen en moties
 • Behandeling moties en amendementen
 • Reactie college op amendementen en moties
 • Raadsdebat over moties en amendementen
 • Instemming brengen amendementen
 • In stemming brengen Voorjaarsnota 2017
 • In stemming brengen moties
 • Jaarstukken 2016

*) Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, kunt u zich hiervoor tot op de dag van de vergadering tot 16.00 uur melden bij de griffie, telefoon 0545-250 805. U kunt alleen inspreken over onderwerpen die op de agenda staan. De maximum inspreektijd is 5 minuten.

Stukken op website

De volledige agenda en de stukken die op de agenda betrekking hebben, vindt u op onze website. Of de agendapunten hamer- of bespreekstukken zijn kunt u hier ook vinden.

De stukken inzien kan op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur en op woensdag tot 19.00 uur in de Publiekswinkel aan de Marktstraat 1 in Borculo. Op maandagochtend is de Publiekswinkel gesloten.

Raadsvergadering live via internet
De raadsvergadering zelf kunt u live via internet volgen.