Tijdelijke blauwe zone

In verband met de herinrichting van de parkeerplaats van de Jumbo wordt er een tijdelijke blauwe zone op Brink en naast Fysio Eibergen aan Nieuwstraat ingesteld.

Geparkeerde auto's op de Brink

De herinrichtingswerkzaamheden voor het centrum van Eibergen zijn begonnen met de aanleg van parkeerplaatsen op het terrein van voormalig schildersbedrijf Kiffen. Daarnaast beginnen we ook met de herinrichting van de parkeerplaats bij de Jumbo aan de Nieuwstraatzijde.

De parkeerplaats bij de Jumbo aan de Nieuwstraatzijde wordt uitgebreid met circa 18 parkeerplaatsen. Om ruimte voor deze parkeerplaatsen te creëren is het nodig dat de hele parkeerplaats opnieuw ingericht wordt. De werkzaamheden worden in 2 fasen uitgevoerd zodat de bereikbaarheid van de omliggende panden gewaarborgd blijft.

Blauwe zone: parkeerduur van 2 uur

Door deze uitvoering zijn de parkeerplaatsen tijdelijk niet meer te gebruiken. Hierdoor ontstaat er extra parkeerdruk op de parkeerplaats op de Brink. Voorkomen moet worden dat de parkeerplaats op de Brink en naast Fysio Eibergen continue vol staan met langparkeerders. Daarom is besloten om tijdens de werkzaamheden een tijdelijke blauwe zone in te stellen voor een parkeerduur van 2 uur. De blauwe zone geldt van 11 oktober 2017 tot 24 november 2017 of zoveel korter of langer de werkzaamheden duren. Hierdoor blijft de doorstroming van het parkeren in het centrum gewaarborgd.

Contactpersoon

Voor vragen of opmerkingen kunt contact opnemen met de heer R.F.J. Asschert. Hij is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 0545 – 250 250.