Welzijnswerk nieuwe stijl

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met het welzijnswerk in de gemeente Berkelland een nieuwe weg in te slaan. Vraag- en omgevingsgerichtheid staat centraal. Niet een organisatie met een vast aanbod, maar door de samenleving gewenste activiteiten vormen hierbij het uitgangspunt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten met het welzijnswerk in de gemeente Berkelland een nieuwe weg in te slaan. Vraag- en omgevingsgerichtheid staat centraal. Niet een organisatie met een vast aanbod, maar door de samenleving gewenste activiteiten vormen hierbij het uitgangspunt.

’Welzijn nieuwe stijl’ vraagt andere vorm

De recent opgestelde Maatschappelijke Agenda Berkelland (MAB) is in samenwerking met o.a. welzijnsinstelling Betula tot stand gekomen. Doel hiervan was ook samen te onderzoeken welke rol Betula in het vervolg bij de uitvoering van de MAB zou kunnen vervullen. Het college is vervolgens tot de conclusie gekomen dat de uitvoering van welzijn nieuwe stijl een andere vorm vraagt. De subsidierelatie van de gemeente met Betula zal daarom op termijn worden beëindigd.

Welzijn laten aansluiten bij VSVB-aanpak

Het college wil de maatschappelijke agenda via de aanpak “Veranderende Samenleving Vernieuwd Bestuur” verder ontwikkelen. Dat wil zeggen: inwoners hebben het initiatief en de gemeente ondersteunt initiatieven. Het college is er van overtuigd dat er (al dan niet aangejaagde) initiatieven moeten zijn om de inwoners zelf aan het stuur te krijgen. Vervolgens kan de gemeente kijken of, hoe en door wie deze ondersteund moeten worden.

Een inkooprelatie biedt de benodigde flexibiliteit

Bij Welzijnswerk nieuwe stijl horen van geval tot geval nieuwe (vaak tijdelijke) organisatievormen. Een inkooprelatie met opdrachtnemers verdient dan de voorkeur boven een subsidierelatie, omdat dit meer flexibiliteit met zich meebrengt. De gemeente kan hiermee sneller inspelen op een veranderende vraag van inwoners.

Activiteiten zijn bepalend

Niet de organisatie maar de activiteiten die plaatsvinden zijn bepalend voor het verkrijgen van ondersteuning. In zijn algemeenheid wil de gemeente activiteiten ondersteunen die uit het oogpunt van welbevinden van onze inwoners in een behoefte voorzien. Het in stand houden van de organisatie die deze activiteiten verricht is geen doel op zich.
Het besluit om de huidige subsidierelatie met Betula te beëindigen kan dan ook worden gezien als een volgende stap in de benodigde transformatie van ‘Welzijn oude stijl’ naar ‘Welzijn nieuwe stijl’. Natuurlijk kan Betula er voor kiezen, net als andere aanbieders van welzijnsvoorzieningen, mee te doen aan inkooptrajecten van diverse welzijnsactiviteiten.

Overleg met Betula

De gemeente is in overleg met Betula om te komen tot beëindiging van de subsidierelatie. Zowel de gemeente als Betula hechten aan een zorgvuldig vervolgtraject. Wij trekken hierin gezamenlijk op. De vier medewerkers van Betula die momenteel bij het gemeentelijke Voormekaar team gedetacheerd zijn, zullen door de gemeente Berkelland in dienst worden genomen. Daarnaast blijft er binnen de gemeente Berkelland behoefte aan continuering van huidige  activiteiten van Betula, zoals de maaltijdvoorziening en de klussendienst. Dit betekent dat deze activiteiten worden voortgezet en er voor de huidige gebruikers niets verandert.