Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Armoede

Er ligt een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Met elkaar hebben we nagedacht over wat nodig is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering

Met een speciale reeks in Berkelbericht informeren wij u de komende weken over wat we samen met u willen gaan doen. Vandaag leest u over het thema Armoede.

Geen geld

Geen geld hebben kan ervoor zorgen dat je niet (meer) mee kunt doen aan activiteiten. Ook bestaat de kans dat er door armoede andere problemen ontstaan. In Berkelland willen we daarom zoveel mogelijk proberen te voorkomen dat inwoners terecht komen in armoede. Veel mensen schamen zich voor de financiële problemen die zij hebben en zoeken te laat hulp. Voor ons ligt de uitdaging om armoede bespreekbaar te maken, de oorzaken van armoede aan te pakken en inwoners tijdig te informeren als er vragen of financiële problemen zijn. Op die manier hopen we erger te voorkomen.

Alphons Olthof

Alphons Olthof onafhankelijk voorzitter van de regionale cliëntenraad Participatiewet  

‘‘Armoede zie je niet altijd aan de buitenkant: mensen zijn trots en dapper. Tijdens onze contactdagen met cliënten hoor je de echte verhalen. Inwoners hebben financieel moeite met levensonderhoud, kinderen laten sporten of het aanschaffen van een computer of tablet voor school.

Armoede komt overal voor en kan allerlei oorzaken hebben: een scheiding, ZZP’ers zonder werk of chronisch zieken met hoge zorgkosten. Schulden zijn funest: ze ontstaan snel wanneer inkomen terugloopt en mensen komen erdoor in een neerwaartse spiraal terecht.

Laten we inwoners weerbaarder maken tegen armoede: inzicht geven in de problematiek, de mogelijke oplossingen en helpen bij het zoeken naar een baan voor wie dat kan.

De gemeente is goed bezig: er is een sociaal minimabeleid, ze proberen maatwerk te bieden aan individuen en klantmanagers helpen mensen het weer op de rit te krijgen.’’

Armoede: hoe nu verder?

Samen met u en met professionals willen we het komende jaar onder andere het volgende doen in het tegengaan van armoede:

  • inwoners die geen werk hebben, zoveel mogelijk proberen toe te leiden naar (betaald) werk;
  • inwoners die in armoede leven, bieden we mogelijkheden om ook mee te kunnen doen aan activiteiten;
  • we proberen op een laagdrempelige manier hulp te bieden bij armoede en schulden, passend bij wat iemand kan;
  • we willen de oorzaken van armoede aanpakken. Denk aan laaggeletterdheid, onverantwoord uitgavenpatroon, stapeling van zorgkosten, langdurige werkloosheid.

Heeft u zelf ideeën of suggesties voor wat er nog meer nodig is?

Laat het ons weten! Neem contact op met Roos Engelsman via info@gemeenteberkelland.nl

Volgende week leest u over het thema Gezonde leefstijl.