Certificaten Ondersteuning Thuis

Vorige week zijn bij het Graafschap College in Groenlo certificaten uitgereikt aan alweer de 3e groep deelnemers van het leertraject Ondersteuning Thuis. Dit betekent dat zij naast de huishoudelijke hulp die zij verlenen, ook lichtere zorgtaken op zich kunnen nemen.

Deelnemers leertraject

Het leertraject is onderdeel van de pilot Ondersteuning Thuis. Huishoudelijk medewerkers van diverse zorgorganisaties zijn 15 avonden naar school geweest. Ze hebben les gehad in het uitvoeren van lichte persoonlijke verzorging, kennis van doelgroepen en methodisch werken. Daarnaast hebben ze ook nog 40 uur stage gelopen om het geleerde in de praktijk te oefenen en te laten examineren.

Zo lang mogelijk zelfstandig thuis en zo weinig mogelijk ‘gedoe’

Ondersteuning Thuis is er op gericht om inwoners zolang mogelijk zelfstandig thuis (en in de samenleving) te laten meedoen. Tegelijkertijd streven we met Ondersteuning Thuis ernaar dat er rondom de inwoner die een beroep doet op ondersteuning, zo weinig mogelijk ‘gedoe’ is.

Huishoudelijk medewerkers kunnen indien nodig lichte persoonlijke verzorging en lichte vormen van begeleiding uitvoeren bij de inwoners thuis. Dit alles doen ze vanuit de bedoeling en resultaatgericht. Dus de indicatie is niet leidend, maar de ondersteuningsvraag van de inwoner op dat moment.
Doordat er bij de inwoners thuis flexibel gewerkt kan gaan worden ontstaat er een samenwerking tussen diverse organisaties. Bijvoorbeeld de wijkverpleging met de huishoudelijk medewerkers en of de persoonlijk begeleiders. En niet te vergeten de betrokken mantelzorgers en het netwerk. Onderling wordt afgesproken wie de regisseur is van de casus samen met de inwoner.