Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp van start

Volgende week kan er een brief bij u in de bus vallen met het verzoek deel te nemen aan een onderzoek naar uw ervaringen met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdhulp.

De gemeente Berkelland wil graag weten hoe de jeugdhulp en hulp in het kader van de Wmo ervaren wordt, zodat deze goed kan aansluiten bij de wensen en behoeften. Jaarlijks laat de gemeente daarom een cliëntervaringsonderzoek naar Wmo- en Jeugdhulp uitvoeren. Het gaat bijvoorbeeld om hulp in het huishouden, begeleiding en taxivervoer voor volwassenen, maar ook om vormen van jeugdhulp zoals ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. De gemeente laat het onderzoek uitvoeren door onderzoeksbureau BMC. Als u in 2017 Wmo- of Jeugdhulp heeft ontvangen voor uzelf of uw kind, wordt u hier mogelijk voor benaderd. De vragen worden gesteld in de vorm van een enquête. De enquête kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld. Wij verzekeren u dat uw antwoorden zorgvuldig en anoniem worden behandeld. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 à 10 minuten.