Gezonde leefstijl: lekker in je vel!

Er ligt een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Met elkaar hebben we nagedacht over wat nodig is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering. Met een speciale reeks in Berkelbericht informeren wij u de komende weken over wat we samen met u willen gaan doen. Vandaag leest u over het thema Gezonde leefstijl.

Met een gezonde leefstijl bedoelen wij dat je je zowel lichamelijk als geestelijk goed voelt. Zit je lekker in je vel, dan kun je makkelijker meedoen. Toch is dit niet voor iedereen even gewoon. Door stress op werk, problemen op school of  zorgen thuis kunnen gezondheidsproblemen ontstaan. Dergelijke oorzaken aanpakken zorgt dat we vroegtijdig inspelen op een gezonde leefstijl.Ook lichamelijke belemmeringen kunnen een gezonde leefstijl in de weg staan. Op dat vlak is het bijvoorbeeld belangrijk dat iedereen toegang heeft tot (sportieve) activiteiten. Daarnaast zien we een toename in overgewicht en overmatig alcoholgebruik bij zowel jongeren als bij mensen boven de 55 jaar. Een serieus probleem dat we met elkaar moeten aanpakken. Voor dit alles is goede voorlichting belangrijk en een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen van belang. Ook daar gaan we natuurlijk op inzetten.

Volgende week leest u over het thema Mantelzorg.

Andra Eisink-Weg, Kinderfysiotherapeut MPPT- Praktijkeigenaar An&Co kinderfysiotherapie
Andra Eisink-Weg, Kinderfysiotherapeut MPPT- Praktijkeigenaar An&Co kinderfysiotherapie
 

‘‘Bij gezondheid denken we vaak meteen: als je lijf het maar goed doet. Maar ik zie mensen die geen gezond lichaam hebben, maar die wel heel gelukkig zijn. Het is dus ook: ben je blij, voel je je nuttig, doe je mee in de maatschappij?

Gezond zijn is ook een mentale kwestie. Bewegen is de basis van alles. Het zit hem in kleine dingen: wat vaker fietsen of wandelen, de trap nemen in plaats
van de lift. Door te bewegen ontdekken we de wereld en ontwikkelen we ons. Ieder op zijn eigen niveau en manier!

Doe iets waar je voldoening van krijgt met mensen waar je blij van wordt. Zoek iets dat aansluit bij jouw situatie. Er zijn mogelijkheden voor jong tot oud. Wordt het moeilijker, dan zijn er professionals: beweegcoaches, fysiotherapeuten en sportinstructeurs. Het houdt je letterlijk en figuurlijk in balans!

Door kennis te delen bedenken we met weinig middelen creatieve oplossingen voor een gezonde leefstijl. We hebben een gezamenlijke opdracht om met elkaar gezond te blijven.’’

Gezonde leefstijl: hoe nu verder?

Samen met u en met professionals willen we het komende jaar onder andere het volgende doen voor het stimuleren van een gezonde leefstijl:

  • we brengen in kaart of er in samenwerking met het onderwijs en verenigingen toegewerkt kan worden voor gezonde scholen en gezonde verenigingen
  • we onderzoeken de mogelijkheden voor toegankelijk sporten en bewegen voor schoolgaande jongeren van 18 t/m 23 jaar met een minimum inkomen
  • Samen met huisartsen willen we in gesprek of er bereidheid is om mee te werken aan de pilot ‘Welzijn op recept’ voor mensen met een beperking en ouderen
  • We zetten onze deelname aan het Preventie Platform Jeugd voort

Heeft u zelf ideeën of suggesties voor wat er nog meer nodig is? Laat het ons weten! Neem contact op met Roos Engelsman via info@gemeenteberkelland.nl

Vragen over gezonde leefstijl?

Heeft u vragen hoe u zelf kunt werken aan een gezonde leefstijl?
Neem contact op met uw huisarts. Voor vragen en informatie over sport en bewegen bij u in de buurt kunt u terecht bij de Sportfederatie of Beweegwijs. Of kijk eens op de website van het Voedingscentrum voor meer informatie over gezond, veilig en duurzaam eten.

Sportfederatie

www.sportfederatieberkelland.nl                 
telefoon: 0545 47 67 27
info@sportfederatieberkelland.nl

Beweegwijs

https://beweegwijs.nl
telefoon: 0545-296858
info@beweegwijs.nl

Voedingscentrum

www.voedingscentrum.nl