Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Herinrichting Lindevoort

Op maandag 16 april 2018 begint de herinrichting van (een deel van) de Lindevoort in Rekken. De verharding van de Lindevoort is in een zo slechte staat dat onderhoud niet meer mogelijk is. Bij de herinrichting wordt de bestaande asfaltverharding vervangen door bestrating.

Lindevoort Rekken

Eerst vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, daarna wordt begonnen met het vervangen van de riolering. Als alles volgens plan verloopt is het werk voor de bouwvakvakantie klaar.

Enige overlast

Ongetwijfeld zullen de werkzaamheden enig ongemak veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij streven er naar de overlast zo veel mogelijk te beperken.

Vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u de toezichthouder van het werk, de heer B. van der Neut aanspreken of met hem contact opnemen. De heer Van der Neut is op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 06 – 55 30 69 90.