Inwonen en financieren

Gemeente blij met resultaten werkgroep Beltrum ‘inwonen en financieren’.

Gemeente Berkelland heeft onlangs samen met de werkgroep ‘inwonen en financieren’ de resultaten besproken van het onderzoek dat deze werkgroep in Beltrum heeft gehouden. De werkgroep komt voort uit de pilot Wonen die afgelopen jaar in Beltrum is gehouden. Uit het onderzoek blijkt dat voor veel hypotheekverstrekkers dubbele bewoning een onduidelijke woonsituatie is, waarvoor ze geen hypothecaire lening verstrekken. De werkgroep komt tot de conclusie dat voor een aantal situaties wel een hypotheek verkregen kan worden wanneer de gemeente onderschrijft dat de betreffende woonsituatie legaal is.

De gemeente waardeert de inzet en betrokkenheid van de werkgroep. De bevindingen van de werkgroep worden ook gebruikt voor het plan van aanpak ‘dubbele bewoning’ dat de gemeente opstelt. Ook een recent gesprek tussen de gemeente en twee inwoners van Beltrum over hun specifieke situatie leverde waardevolle input voor het plan van aanpak.

Wethouder Hoytink-Roubos: “We merken al langere tijd dat er allerlei vragen leven over dubbele bewoning van een woning in het buitengebied. En ook dat het lastig is om in deze situatie een hypotheek te krijgen. Wanneer we met een toelichting op de situatie, het voor de bewoner mogelijk kunnen maken wel een hypotheek te krijgen is dat zeker positief. Dit is natuurlijk elke keer maatwerk”

Bewoners van locaties waar sprake is van vergunde dubbele bewoning (door bewoners ook wel ‘inwoning’ genoemd) die moeite hebben met het verkrijgen van een hypotheek, kunnen contact opnemen met de gemeente. Per situatie wordt dan bekeken of de gemeente hen kan helpen.