Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Keurmerk Veilig Ondernemen

Bedrijventerrein De Mors, Jukkenbarg en De Kiefte in Eibergen hebben voor de vijfde keer het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Een werkgroep met vertegenwoordigers vanuit ondernemers, gemeente, brandweer, politie en collectieve beveiliger coördineerden de afgelopen drie jaren maatregelen op het gebied van schoon, heel en veilig. Zo was er aandacht voor bepaalde verkeerssituaties maar ook voor brandveilige opslag op private terreinen.

Uitreiking certificaten

Medio vorig jaar is er een veiligheidsenquête onder ondernemers uitgezet, gegevens van de gemeente, politie en brandweer verzameld en een schouw over de bedrijventerreinen uitgevoerd. Op basis hiervan is een nieuw actieplan opgesteld met hierin maatregelen voor de komende drie jaren. Dit plan werd op 22 januari 2018 door de certificerende instantie KIWA getoetst en goed bevonden. Op 22 maart werd het certificaat officieel uitgereikt op de Algemene Ledenvergadering van de Belangenvereniging Bedrijventerreinen Eibergen (BvBE).

Voorzitter Peter Stoverink ligt toe: “We streven naar leefbare en duurzame bedrijventerreinen waar het goed toeven is voor zowel ondernemers als medewerkers. Hieraan draagt het KVO positief bij. Tevens blijft het voor ondernemers mogelijk om met dit certificaat korting te verkrijgen bij meerdere verzekeraars op een aantal bedrijfsverzekeringen”.

De BvBE is belangenbehartiger van bedrijven op de bedrijventerreinen in Eibergen. Door de krachten te bundelen zorgen de gezamenlijke bedrijven voor leefbare bedrijventerreinen. Dat kan gaan over uitstraling en veiligheid maar ook over kostenefficiency en samenwerking.