Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Onderzoek financiële veerkracht

De gemeente en Sport Federatie Berkelland (SFB) starten binnenkort een onderzoek naar de financiële vitaliteit van sportverenigingen. Bent u als sportvereniging geen lid van de Sport Federatie Berkelland maar wilt u wel meedoen aan het onderzoek, dan kunt u zich melden bij de SFB.

Logo sportfederatie

Het doel van het onderzoek is in beeld te brengen met welke (financiële) uitdagingen sportverenigingen in Berkelland te maken hebben, wat hun toekomstperspectief is en wat wij gezamenlijk hieraan kunnen doen.

Invullen digitale vragenlijst

Het verzamelen van de onderzoeksgegevens zal door middel van een digitale vragenlijst in de periode april – juni 2018 worden uitgevoerd door de SFB. Vervolgens wordt de analyse en rapportage gedaan door de gemeente Berkelland.

Meedoen?

Als u mee wilt doen aan het onderzoek kunt u contact opnemen met mevrouw M. Breukers, moniek@sportfederatieberkelland.nl’, telefoon 0545-476727.