Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Uitbreiding blauwe zone gemeentehuis

Vanaf 16 april 2018 is de blauwe zone – de parkeerschijfzone – bij het gemeentehuis een stuk groter. Er worden 23 parkeerplaatsen toegevoegd aan de huidige 17 parkeerplaatsen in de parkeerschijfzone. De uitbreiding moet de bereikbaarheid van het gemeentehuis vergroten.

Kaartje met huidige zone en de uitbreidingszone

Het gaat om een proef van een jaar. Na een half jaar wordt er geëvalueerd en afgewogen of deze parkeerschijfzone definitief moet worden.

Gemeentehuis beter bereikbaar voor bezoekers

Veel bezoekers van het gemeentehuis maken de opmerking dat ze geen parkeerplek konden vinden. De blauwe zone staat snel vol en de rest van de parkeerplaats wordt gebruikt door langparkeerders. Om de bereikbaarheid van het gemeentehuis te verbeteren wordt er een proef gehouden met een uitgebreide parkeerschijfzone. Bezoekers die minder dan 2 uur in het gemeentehuis moeten zijn, kunnen hierdoor sneller een plek vinden. Met het personeel van de gemeente is de afspraak gemaakt elders te parkeren en geen gebruik te maken van de parkeerplaats bij het gemeentehuis.

Verruiming parkeerduur

De parkeerduur wordt gedurende de proef verruimd van 1 uur naar 2 uur. Met de uitbreiding van 23 parkeerplaatsen kunnen bezoekers net wat langer parkeren zonder dat er een tekort aan parkeerplaatsen ontstaat.

Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen

Naast de uitbreiding van de parkeerschijfzone is er ook besloten dat er meer oplaadpunten beschikbaar moeten zijn op de parkeerplaats bij het gemeentehuis, zowel voor bezoekers als ook voor de eigen elektrische (bedrijfs)wagens.

De officiële publicaties over deze besluiten vindt u verderop in BerkelBericht onder ‘Verkeer’.