Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Veilig opgroeien, leven, wonen en werken

Er ligt een nieuw beleidskader voor het Sociaal Domein. Dit beleidskader is samen met inwoners en professionals gemaakt. Met elkaar hebben we nagedacht over wat nodig is om de komende jaren gezamenlijk invulling te geven aan zorg, welzijn, werk, participatie (meedoen), opvoeding, inburgering en sociale activering. Met een speciale reeks in Berkelbericht informeren wij u de komende weken over wat we samen met u willen gaan doen. Vandaag leest u over het thema Veilig thuis en in de buurt.

Veilig opgroeien, veilig ouder worden, veilig wonen en veilig op straat. Dat is wat we allemaal willen in Berkelland. Maar wanneer voel je je veilig en wanneer onveilig? Dat kan voor iedereen anders zijn. Daarom willen we graag van u weten wat u vindt. Wat uw ervaringen zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk dat u weet waar u terecht kunt als u zich niet veilig voelt. En dat u weet waar u voor uzelf of voor iemand anders kan aankloppen bij onveilige situaties in de buurt of bij problemen thuis.

Volgende week leest u over het thema Armoede.

Team Voormekaar Neede
Team Voormekaar Neede

‘‘Inwoners kunnen op meerdere gebieden een gevoel van onveiligheid ervaren: op straat, in de buurt, maar ook thuis of op school. Wanneer iemand zelf geen hulp kan inroepen of de zorg mijdt, ontstaan er soms onveilige situaties. Het is belangrijk dat we de onveilige situaties voor proberen te zijn.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners die zich onveilig voelen of een (dreigende) onveilige situatie tegenkomen, dit kunnen melden en dat er wat mee gedaan wordt. Goed samenwerken en snel met de juiste mensen om de tafel zitten is daarbij essentieel. Niet alleen met bijvoorbeeld een huisarts, de politie, ggz of woningbouw, maar juist ook met inwoners en buurtgemeenschappen.

Het Naoberschap biedt een belangrijke schakel in wat we zelf kunnen doen aan veiligheid: naar elkaar omkijken en elkaar helpen waar nodig. Inwoners en professionals werken op die manier samen aan een veilige leefomgeving.’’

Veilig thuis en in de buurt: hoe nu verder?

Samen met u en met professionals willen we het komende jaar onder andere het volgende doen voor Veilig thuis en in de buurt:

  • onderzoek naar sociale veiligheid in Berkelland
  • meer voorlichting over sociale veiligheid
  • openbare ruimtes zijn voor iedereen toegankelijk
  • we werken verder aan een sterk netwerk rondom veiligheid van professionals en inwoners

Heeft u zelf ideeën of suggesties voor wat er nog meer nodig is voor veilig thuis en in de buurt? Laat het ons weten! Neem contact op met Roos Engelsman via info@gemeenteberkelland.nl