Voortgang coalitieonderhandelingen

Na het uitbrengen van het advies van de verkenner, de heer drs. J. Jonk, zijn drie partijen gestart met de coalitieonderhandelingen.
Inmiddels zijn CDA, Gemeentebelangen en VVD met elkaar in gesprek om te komen tot een coalitie met draagvlak in de samenleving en in de raad.

De besprekingen verlopen in een goede en constructieve sfeer.
Belangrijke onderwerpen zijn de zorg voor inwoners die dat nodig hebben, de versterking van de lokale democratie, het bestemmingsplan buitengebied, woningbouw en de lage lasten voor de inwoners.

Er wordt gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit kan tevens ruimte bieden voor een door de raad te ontwikkelen raadsagenda.
Het is de bedoeling om omstreeks 8 mei a.s. een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Bespreking hiervan kan dan plaats hebben in de raad van 15 mei a.s.
In deze vergadering kunnen dan ook de wethouders worden benoemd.

Dick van Hemmen
Informateur
25 april 2018